Råkjør fra PC-leverandørene i hjemme-PC-saken

Svein Stavelin, leder i Den Norske Dataforening, refser både bransjeaktører og byråkrater i kjølvannet av at det ble kjent at Finansdepartementet ønsker å kunne kreve dokumentasjon av behovet for PC, digitalt kamera og annet datautstyr i hjemme-PC ordningen.

Svein Stavelin, leder i Den Norske Dataforening, refser både bransjeaktører og byråkrater i kjølvannet av at det ble kjent at Finansdepartementet ønsker å kunne kreve dokumentasjon av behovet for PC, digitalt kamera og annet datautstyr i hjemme-PC ordningen.

Svein Stavelin, leder i Den Norske Dataforening, refser både bransjeaktører og byråkrater i kjølvannet av at det ble kjent at Finansdepartementet ønsker å kunne kreve dokumentasjon av behovet for PC og tilknyttet datautstyr i jobben for at man skal kunne benytte den såkalte bruttotrekkmodellen.

- En skal være klar over at en bransjeorganisasjon som IKT-Norge snakker sine medlemmers sak når den i sterke ordelag og uten forbehold forsvarer ordningen. Det skal de jo selvsagt også gjøre, men PC-leverandørene har drevet et råkjør for å utnytte ordningen for alt den er verdt, med store markedsføringskampanjer med det underliggende budskapet "kjøp PC, la Staten betale", sier Stavelin.


Stavelin forsvarer imidlertid hjemme-PC-ordningen, men ikke ubetinget.

- Skattefritaket gir flere mulighet til å forbedre sine IKT-kunnskaper, noe som er viktig i dagens og fremtidens IT-samfunn. Hensikten med bruttotrekkmodellen var å stimulere til en heving av det alminnelige kompetansenivået på bruk av IT i Norge. Da blir det skivebom å kreve dokumentert behov - eksempelvis for en scanner, eller et digitalt kamera - behovet kommer ikke før forståelsen for utstyrets potensial glir inn, sier Stavelin, og legger til: - Én ting står klinkende klart: Har man ikke behovfor PC i dag, så har man det helt sikkert i morgen, sier han i en pressemelding.

- Samtidig har det gått for langt når det ikke stilles noen krav i det hele tatt til arbeidstakerne. Dersom vi ønsker øket kompetanse, må fordelene også knyttes opp mot dokumentert kompetanseøkning, sier han.

At det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med øket datakompetanse, er etter Stavelins mening hevet over enhver tvil. En undersøkelse fra Cap Gemini Ernst & Young som ble gjennomført i fjor viste at "datatrøbbel" koster Norge nærmere 28 milliarder kroner i året i hovedsak i tapt arbeidstid. Undervisningsminister Kristin Clemet har i løpet av sine få måneder på taburetten allerede funnet store kompetansebrister på dette feltet hos lærerstanden. Flere medier presenterte nylig en undersøkelse som viser at ungdom får datakompetanse av hverandre, ikke av lærere eller foreldre.

- Det er ikke rette tidspunkt å innføre større barriérer ved å byråkratisere hjemme-PC ordningen nå, fastslår Stavelin. - Det er imidlertid viktig å etablere klare retningslinjer for hvordan en slik ordning fortsatt skal kunne være samfunnsøkonomisk lønnsom. I stedet for at kemneren skal vurdere behovene for hver enkelt komponent i hvert enkelt tilfelle, kan skattefritaket gis i forhold til hva arbeidstakeren selv erverver seg av realkompetanse som følge av utstyret han eller hun har fått tilgjengelig.

Til toppen