Rapport: - CIA har teknologivegring

En nylig frigitt rapport hevder at CIA ligger fem år etter resten av verden når det gjelder å ta i bruk teknologi for å løse sentrale arbeidsoppgaver.

Trodde du at alle CIA-agenter er kløppere på teknologi? Da er du i tilfellet blitt narret av Hollywood. En rapport skrevet av den tidligere CIA-agent Bruce Berkowitz, gir et bilde som ligner lite på det man kan få inntrykk av i film og romaner om CIA og byråets agenter.

Rapporten - "Failing to Keep Up with the Information Revolution" - er nylig blitt frigitt for offentligheten. Den tar for seg bruken av teknologi i CIAs Directorate for Intelligence (DI), og forteller at CIA har arbeidet for å unngå sikkerhetsrisikoer nærmest for enhver pris - i hvert fall på bekostning av teknologier som man i utgangspunktet skulle tro var verdt risikoen.

Berkowitz skriver i rapporten at slike holdninger har ført til at analytikerne har sett på nærmest all teknologi som "for risikabelt".

- Teknologien er blitt "busemannen", skriver han.

Resultatet er at CIA ifølge Berkowitz ligger flere år etter resten av verden i å ta i bruk teknologi for å løse viktige oppgaver. I tillegg ser mange av organisasjonens analytikere ut til å være uvitende om dataene som er tilgjengelig på Internett og fra andre eksterne kilder. Organisatoriske, sikkerhetsmessige og tekniske hindre gjør i tillegg at analytikerne ved DI hindres i å kommunisere med andre byråer. I tillegg er de interne informasjonssystemene og databasene så primitive at det for analytikerne ofte er enklere å ta direkte kontakt med andre ansatte for å få den informasjonen de trenger, enn å spørre datasystemene.

Et resultat av den manglende teknologiske fleksibiliteten er at det tar lang tid for CIA å tilpasse seg nye omstendigheter. Ifølge Berkowitz tok det for CIA flere måneder å sette opp en ny analytikergruppe som et tiltak mot angrepene den 11. september 2001.

Du finner hele rapporten på denne siden på CIAs nettsted.

Til toppen