Rask dobling av billig-PC-salget

Markedet for PC-er til under 1000 dollar vil dobles innen 2001 og utgjøre 25 prosent av verdens PC-salg, ifølge en ny undersøkelse fra IDC.

International Data Corp. (IDC) har i undersøkelsen tatt utgangspunkt i anslag for forventet prosessorsalg, antakelser om maskinkonfigurasjoner i forhold til ulike prosessorhastigheter, og trender for PC-etterspørsel innen bedrifts- og forbrukermarkedet. IDC konkluderer med at markedet for PC-er til under 1000 dollar vil eksplodere fra dagens markedsandel på 12 prosent til 25 prosent innen år 2001.

Fallende komponentpriser, reduserte leverandørpriser og økende Internett-bruk bidrar til å stimulere etterspørselen etter billig-PC-er, skriver IDC, som umiddelbart ser for seg en forventet rolig men jevn vekst i bedriftsmarkedet, før totalmarkedet virkelig tar av med økt salg i konsumentmarkedet.

- Forbrukerne skriker etter lavpris-PC-er, det gjør de allerede i dag, sier IDC-analytiker Roger Kay til InfoWorld Elctric. Ikke alle PC-leverandørene er imidlertid like fornøyde med det gryende lavpris-markedet som det de leverandører som har kastet seg tidlig på bølgen er. Men det er ingen indikasjoner på at trenden vil dabbe av.

- Intel har fremdeles prismarginer i størrelsesorden 50 prosent, så det er fremdeles rom for fallende brikkepriser. Videre vil Moores lov, med hyppige lanseringer av raskere prosessorer, fortsette med uforminsket styrke - og dermed tillate stadig flere leverandører å tilby maskiner til under 1000 dollar med raskere prosessorer, sier Kay.

De fleste husstander i den vestlige verden har både fjernsyn og telefon, og mange venter at PC-er til under 1000 dollar på sikt vil kunne gi en tilsvarende penetrasjon for datamaskiner inn i hjemmet.

- For PC-industrien vil en slik penetrasjon være det samme som å komme over den hellige gral, sier Kay.

Til toppen