Rassia mot Ericsson-ansatte

Ericsson har gjennomført en rassia mot enkelte av sine egne ansatte som er mistenkt for misbruk av selskapets dataressurser. Ifølge opplysninger Computer Sweden hevder å sitter inne med, skal minst én person være politianmeldt.

Rassiaen ble gjennomført på lille julaften, og en rekke ansatte skal ifølge Computer Sweden (CS) fått sine datamaskiner beslaglagt. Flere ansatte - først og fremst på Ericsson Data, skal ha vært bragt inn til interne forhør.

Ericssons informasjonssjef Lars Stålberg bekrefter overfor CS at det pågår en intern gransking mot et antall ansatte. Ifølge Stålberg skal det ha forekommet bruk av selskapets dataressurser "som inte är relaterat till jobbet".

Informasjonssjefen opplyser at det ikke bare er Ericsson Data som er berørt, også andre Ericsson-ansatte er i søkelyset. Stålberg vil imidlertid ikke kommentere hvilke tiltak som er vedtatt gjennomført internt, men understreker at det etter det han kjenner til ikke er levert noen politianmeledelse mot en eller flere ansatte.

CS påstår på sin side å kjenne til at minst én person skal være politianmeldt.

Stålberg vil overfor CS heller ikke kommentere hva Ericsson mistenker de ansatte for å ha gjort galt eller hvordan de eventuelle ulovlighetene er blitt oppdaget. Det eneste han vil si er at Ericssons videre behandling av saken avhenger av hva resultatet blir av allerede iverksatte tiltak.

Til toppen