Red Hat synes Microsoft-forliket er OK

Sun truer med ny rettssak mot Microsoft, og bransjeorganisasjoner krever at forliket avvises. Men Linux-leverandøren Red Hat mener betingelsene er bra for markedet.

Forliket som USAs justisdepartement og Microsoft formelt la fram for dommer Colleen Kollar-Kotelly fredag kveld norsk tid, svarer til det som ble lekket ut onsdag og torsdag.

Analytikerne er i hovedsak enige om at forliket er en seier for Microsoft, og at betingelsene ikke vil ha noen innvirkning på selskapets drift, verken salg, prising, teknologiutvikling eller strategi. De peker på formuleringer som verner om Microsofts rett til å utvide Windows med mer funksjonalitet, og til å ekspandere virksomheten til nye områder, og uttrykker skepsis til hvorvidt den daglige overvåkningen av Microsoft vil fungere i praksis.

Det er delte meninger blant både antitrusteksperter og Microsofts konkurrenter om hvorvidt forliket er positivt eller negativt for markedet og det teknologiske framskrittet.

Noen antitrusteksperter beklager det de mener er knefall fra myndighetenes side. Andre, blant dem MIT-professor Michael Cusumano, setter sin lit til at den spesielle komiteen som skal overvåke Microsoft i fem år framover, vil kunne hindre selskapet fra å skade konkurrentenes interesser gjennom å manipulere sin egen teknologi. Forliket slår fast at komiteen skal ha sitt daglige tilholdssted i Microsofts lokaler i Redmond, ha fullt innsyn i alle interne dokumenter, ha fullt innsyn i all kildekode produsert av selskapet, og ha adgang til å avhøre enhver Microsoft-ansatt etter eget forgodtbefinnende.

Ekspertenes delte syn stammer fra ulike tolkninger av forholdet mellom forliksbetingelsene og kjennelsen i ankeinstansen der det presiseres hvilke lovbrudd Microsoft har gjort seg skyldig i. Forlikskritikerne mener det følger av denne kjennelsen at Microsoft må straffes. Det innebærer avskaffelse av Windows-monopolet, beslag av ulovlig oppnådd gevinst, og tiltak for å sikre at ulovligheter ikke kan gjentas.

Forsvarerne av forliket viser til at ankeinstansen ikke ønsker å etablere presedens for at rettsapparatet skal mene noe om programvaredesign, og mener forliket har funnet en gunstig balanse mellom å erkjenne Microsofts legitime ønske om fornyelse, samtidig som man avviser forretningspraksis som ikke har noe med fornyelse å gjøre.

Et tilsvarende skille gjenspeiles i reaksjonene fra Microsofts konkurrenter. Sun-sjef Scott McNealy mener forliket ikke vil gjenopprette balanse i markedet, slår fast at Microsoft ser ut til å ha lært seg hvordan man skal te seg for å unngå straff, og truer med nytt søksmål mot rivalen. Paul Cappuccio, sjefsjurist i AOL Time Warner, mener forliket gjør for lite til å fremme konkurranse og beskytte forbrukere, og at det vil være for enkelt for en "besluttsom monopolist som Microsoft" å lure seg unna.

Minst én konkurrent er derimot positiv til forliket. Matthew Szulik, toppsjef i Linux-dsitributøren Red Hat Software framhever i sine kommentarer at Microsoft er pålagt nye begrensninger som gir markedet større muligheter til å velge alternativer. Han tror dette vil svekke Microsofts posisjon.

Til toppen