Reduserer for 400 mill - henter 300 mill

Engangsavskrivninger og avsetninger på 405 millioner kroner preger andre kvartal i Nera, som uten de nevnte tiltakene tjente 7,6 millioner kroner. Men med kostnadene for ryddesjauen ender Neras første halvår på minus 420 millioner kroner. Nå henter selskapet 300 millioner kroner i markedet.

Nera-aksjen ble suspendert fra Oslo Børs 18. august fram til i dag nettopp i påvente den dramatiske situsjonen i selskapet. I dag kunne styreleder i Nera, Johan Fredrik Odfjell, presentere resultatet av ryddeaksjonen han startet i selskapet for fire måneder siden. Dette koster selskapet engangsavskrivninger og avsetninger på 405 millioner kroner, hvorav 192 millioner er til nedskrivning av aktiva. Odfjell mener imidlertid fortsatt at Nera har betydelige muligheter.

Styret har også bestemt seg for å avhende deler av virksomheten som ikke faller inn under selskapets kjernevirkomheter, som i løpet av året forventes å frigjøre mellom 150 og 250 millioner kroner, med en gevinst på mellom 50 og 150 millioner kroner.

Neras driftsinntekter økte med 10 prosent til 1,438 milliarder kroner, mot 1,305 milliarder i første halvår i fjor, mens driftsresultatet endte på 397 millioner kroner, og et resultat etter skatt på 420 millioner.

Neras administrerende direktør, Bjørn Ove Skjeie, sier at selskapet etter denne oppryddingen og kommende aksjeutvidelse som er garantert av selskapets største aksjonærer, vil få den nødvendige økonomisk ryggrad og soliditet for å gjennomføre selskapets snuoperasjon, der enkelte kjernevirksomheter skal fokuseres. Han mener Nera i fremtiden vil se annerledes og mer offensivt ut.

Kjernevirksomheten i Nera vil være virksomhetsområdene Transmisjonsnett og Satellittkommunikasjon. Innenfor transmisjon opplever selskapet økt ordreinngang og økte driftsinntekter, selv om markedene i både Europa og Asia ikke er særlig gode for selskapet. Det er klart at Access Link i Luton ikke overlever i dagens form. På satellittsiden har ordreinngangen gått ned, i hovedsak som følge av at Inmarsat-systemet mer eller mindre er fullt utbygget slik at markedet for jordstasjoner er nær mettet. Nera er ikke fornøyd med utviklingen i satellittelefonmarkedet, og ser for seg mulighetene for skjerpet konkurranse når Iridium kommer på luften i september. Skjeie opplyste på tirsdagens pressekonferanse at selskapet er i avsluttende forhandlinger med ICO og AstroLink om leveranser av terminaler til de to satellittsystemene.

- Vi har ikke hatt så stor suksess med vår Nera WorldPhone Marine som ønsket, og har derfor redesignet denne. Totalt sett har Nera levert 43 prosent av alle kommisjonerte satellittelefoner hittil. Vi har forventninger om at salget av satellittelefoner kan bli noe bedre annet halvår, selv om vi har måttet nedjustere de forventningene vi hadde ved inngangen til 1998, kommenterer Skjeie.

Asia-krisen har for Nera betydd at ordreinngangen fra Asia har falt betydelig, fra 38 prosent av den totale ordreinngangen første halvår i 1997 til 21 prosent samme tid i år. Amerika har på samme tid vokst fra 9,5 prosent til 34,3 prosent. Asia er fremdeles det viktigste markedsområdet for Nera, men har falt fra 37 prosent til 28 fra første halvår 1997 til 1998, mens nest viktigste marked, Amerika, har økt fra 7,3 til 21,6 prosent. Veksten er også sterk i Afrika, selv om volumet er lavt, fra 2,7 prosent til 5 prosent.

Hovedtallene er presentert i egen sak "Nera må hente inn 300 mill.", som det ligger en peker til øverst i høyre spalte.

Til toppen