Refser nye personvernregler: Dette ødelegger for internasjonale dataoverføringer

Store internasjonale organisasjoner retter kritikk mot EUs personvernråd sine anbefalinger om overføring til tredjeland. Det mangler en risikobasert tilnærming, og oppgaven er umulig for virksomheter, lyder oppropet.

Refser nye personvernregler: Dette ødelegger for internasjonale dataoverføringer
Organisasjonene etterlyser en risikobasert tilnærming, slik at det også blir tatt høyde for om amerikanske myndigheter rent faktisk bruker sin rett til datautleveringer. Illustrasjon: Colourbox

Flere store internasjonale organisasjoner kommer med sterk kritikk av EUs personvernråd (EDPB) sine nye anbefalinger om overføring til tredjeland. De spår dommedag for internasjonale dataoverføringer om ikke EDPB revurderer veiledningen.

;