Regjeringen kutter trolig UMTS-krav

For første gang medgir samferdselsminister Torild Skogsholm at det går mot reduserte krav til UMTS-mobilselskapene.

For første gang medgir samferdselsminister Torild Skogsholm at det går mot reduserte krav til UMTS-mobilselskapene.

Foreløpig ser det ut som neste generasjons mobilnett ikke vil øke telekonkurransen her i Norge. For etter at Tele2 trakk seg og Broadband Mobile gikk konkurs, er det bare Telenor og Netcom som skal bygge nett.
Dermed er regjeringens overordnede telepolitiske mål, å få bedre og billigere teletjenester blant annet gjennom økt konkurranse, svekket.

Løsningen skulle egentlig ha kommet med regjeringens mobilmelding der man foreslår at den ene ledige lisensen selges til minimum 200 millioner kroner og at man kan dele på master utenfor tettbebygde strøk.

Men Stortinget rakk ikke å behandle meldingen i høst, og den er utsatt til våren. Dette er et mareritt for mobilbransjen som ønsker en avklaring så fort som mulig. I mellomtiden skal Samferdselsdepartementet skrive en tilleggsmelding med forslag som tar hensyn til at Tele2 har trukket seg.
Mangel på tjenester:
Skogsholm mener mobilbransjen nå er i ferd med å se seg blind på forsinkelser med UMTS-utstyr. Det er et annet og like stort problem som truer:
- Telebransjen få fart på utviklingen av innhold og tjenester til UMTS. Det er attraktive tjenester som skal få kunder til kjøpe UMTS-telefoner, men kollapsen i IKT-bransjen har stoppet svært mange prosjekter, påpeker hun overfor digi.no. Det tar lang tid å lage gode tjenester.
Hun advarer Telenor og Netcom mot å overlate dette til uavhengige selskaper og mener de selv må ta deler av ansvaret.
Men Telia-eide Netcom har allerede tråkket på bremsen og fortalte til digi.no i sommer at man hadde redusert utbyggingstakten. Selskapet vil derfor bryte sine utbyggingsløfter.

digi.no spurte derfor samferdselsminister Torild Skogsholm om hva regjeringen ønsker å gjøre.

Skogsholm vil ikke svare direkte, men medgir for første gang at presset øker for å løsne på kravene - både for å få nye konkurrenter til å bygge nett og gi Telenor og Netcom lov til å bremse sin utbygging.

- Vi følger med i markedet, både her i Norge og i utlandet. Det er derfor klart at mulighetene for endringer i betingelsene har økt, sier Skogsholm til digi.no.

digi.no har tidligere snakket med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som også er på glid på saken.

Les også

Blir det reduksjoner i forpliktelsene, kan dette gi økt konkurranse og dermed lavere priser på bruk av UMTS for deg og meg.


Skogsholm forteller at hun i utgangspunktet gjerne ser at det blir fire UMTS-operatører, men medgir at dette kan bli vanskelig og at det fort kan bli bare tre UMTS-nett.

- Er det samfunnsøkonomisk å bygge fire komplette nett i Norge, spør hun. Jeg har hatt besøk av Sverige-baserte Hi3G, men er ikke kjent med om det er andre i markedet som er interessert., forteller Skogsholm.

Dette skyldes nok at de andre europeiske teleselskapene sliter med enorm gjeld og at interessen for det lille norske markedet trolig er liten. Men Hi3G har varslet at kravene må senkes dramatisk for at de skal være interessert. Selskapet ser ut til å sitte med gode forhandlingskort.

I lys av Netcoms oppbremsing, tyder mye på at Skogsholm og Stortinget vil gi Telenor og Netcom en utsettelse.

- Jeg vil vurdere en utsettelse, noe flere andre land har gitt selv om Sverige sa nei til sine UMTS-operatører, sier hun til digi.no.

Les også

Men hun mener at selv om en ny UMTS-utbygger får redusert kravene, kan ikke Telenor og Netcom automatisk kreve lempelser.


- Det er et stort handikap å starte opp nå. Bare det å skaffe tomter til master tar lang tid, og det var noe Telenor og Netcom stort sett hadde, påpeker hun.

Skogsholm mener at teleselskapene må utnytte mulighetene de har og få til samarbeid. Men dette blir det ofte klagesaker av når blant annet Telenor sier nei. Disse klagesakene drar ofte ut over flere år før det kommer en endelig avklaring.

At klagesaker som Tele2s klage på videresalg av abonnement trolig vil ta to år, er altfor lang tid, sier Skogsholm.

Men på spørsmål fra digi.no vil hun ikke angi noen mål for hvor fort en klagesak bør være avgjort.

Skogsholm trekker frem noe hun mener er et like stort problem for bransjen som klagesaker og forsinkelser med UMTS-utstyr:

- Telebransjen må få fart på utviklingen av innhold og tjenester til UMTS. Det er attraktive tjenester som skal få kunder til kjøpe UMTS-telefoner, men kollapsen i IKT-bransjen har stoppet svært mange prosjekter, påpeker hun overfor digi.no.

Til toppen