Abonner
IT-POLITIKK

Regjeringen vil styrke rettssikkerheten i e-tjenesteloven

Regjeringen vil at etterretningstjenesten må få tillatelse av domstolen før den kan innhente informasjon som kan bryte pressens kildevern. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier norske myndigheter ikke er godt nok rustet til å avdekke statlig spionasje, cyberangrep og grenseoverskridende terrorplanlegging
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier norske myndigheter ikke er godt nok rustet til å avdekke statlig spionasje, cyberangrep og grenseoverskridende terrorplanlegging Arkivfoto: Stian Lysberg Solum/NTB

Dette går fram av endringer regjeringen vil ha inn i den nye etterretningstjenesteloven etter en omfattende høring. Den nye loven vil bli et viktig verktøy for å kunne avdekke og motvirke trusler i det digitale rom.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier norske myndigheter ikke er godt nok rustet til å avdekke statlig spionasje, cyberangrep og grenseoverskridende terrorplanlegging. Endringene i loven vil styrke rettssikkerhetsmekanismene den også må inneholde.

Endringene går i hovedsak ut på at det blir domstolskontroll i saker om pressens kildevern og domstolskontroll i flere stadier ved tilrettelagt innhenting, skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Innhentingen må gjøres på en måte som balanserer forholdet mellom den enkeltes personvern og hensynet til nasjonal sikkerhet, sier Gram.

Les også