Rekordemisjon i japansk mobilselskap

Den største emisjonen noen sinne i Japan er det mobilselskapet NTT DoCoMo som vil stå for. Hele 63 milliarder kroner ventes selskapet å hente for å finansiere utenlandske oppkjøp.

Blant oppkjøpene som NTT DoCoMo har foretatt er 16 prosent i amerikanske AT&T Wireless og 15 prosent i nederlandske KPN.

Også det japanske finansmarkedet har tørket betraktelig inn det siste året og også DoCoMo har vært nødt til å redusere sin planlagte emisjon betydelig.

For aksjene i AT&T alene koster selskapet nær 100 milliarder kroner mens selskapet betaler KPN vel 40 milliarder kroner. Emisjonen vil bidra med under halvparten av hva som trengs for å finansiere oppkjøpene.

DoCoMo er i hjemmemarkedet i Japan den dominerende aktøren med en markedsandel på vel 60 prosent. Selskapet har gjort stor suksess med 18 millioner brukere på sin mobiltjeneste i-mode, en tjeneste som nå forbredes på for det amerikanske og europeiske markedet ved oppgradering til GPRS.

Allerede i mai skal selskapet som det første i verden åpne sitt tredje generasjons mobilnett.

Til toppen