Rekordpåmelding til tynnklient-arrangement

Interessen for tynnklientløsninger gjenspeiles i et rekordhøyt antall tidlig påmeldte til Thinpower 2004.

Interessen for tynnklientløsninger gjenspeiles i et rekordhøyt antall tidlig påmeldte til Thinpower 2004.

For sjette år på rad arrangerer Commaxx en utstilling og konferanse viet tynnklientløsninger. I fjor brøt selskapet tradisjonen og la arrangementet til høsten. I år er man tilbake til våren, og kjører Thinpower 2004 i Oslo 12. og 13. mai.

Markedssjef Line Kringen i Commaxx sier interessen i år overgår all forventning.

– I fjor hadde vi 286 deltakere. I år nærmer tallet på forhåndspåmeldte seg 320. Fire uker før fjorårsarrangementet hadde vi 50 påmeldte, enda vi lokket med de samme rabattene for dem som meldte sin interesse på et tidlig tidspunkt. Det innebærer at vi helt sikkert vil sette ny deltakerrekord i år. Vi merker mange kunder som melder på fem medarbeidere til begge dagene. Det er ganske stort å investere ti arbeidsdager i et arrangement av denne typen.

Citrix har varslet at de vil lansere en ny Platform Release på samme tidspunkt som det norske arrangementet. Den omfattende oppgraderingen av MetaFrame Presentation Server vil være et hovedtema på Thinpower.

– De grunnleggende nye egenskapene vil gjennomgåes i plenum. Teknologien med tilleggsproduktene vil presenteres og diskuteres et eget seminar.

Ellers vil to kunder, Statens lånekasse og Sykehuset i Telemark, fortelle om sine erfaringer med tynnklientløsninger og Citrix-teknologi. Lånekassen byttet ut sitt PC-nettverk med serverbasert databehandling. Sykehuset i Telemark sparte 750.000 i årlige linjekostnader med å bruke en løsning, Expand Accelerator, som hindrer den samme informasjonen fra stadig å sendes over den samme forbindelsen.

– Med den siste tids utvikling av serverteknologi, med rackservere, bladservere, virtuelle servere og så videre, er det mange som lurer på hva slags serverplattform de skal velge. Vi samler representanter for alle de store leverandørene av Intel-baserte servere. De skal både demonstrere sine løsninger, og delta i en paneldebatt om hva som kjennetegner de ulike alternativene i forhold til brukere av tynnklienter.

Et av de viktigste budskapene fra tynnkliententusiastene, er at slike løsninger er langt rimeligere i kjøp og drift enn å levere de samme tjenestene gjennom et nettverk av PC-er. Dette har terminalleverandører hevdet helt siden PC-nett kom i bruk på 1980-tallet, men de fleste har likevel kjøpt PC-er.

– Sunny Singh fra Citrix vil prøve å få hull på TCO-byllen [«total cost of ownership»]. Ellers har Gartner laget en ny TCO-kalkulator for tynnklientløsninger. Den er tilgjengelig fra nettstedet til Citrix.

Kringen understreker at Thinpower 2004 er et teknisk arrangement, samtidig som et ikke krever stor teknisk kompetanse for å være med.

– Sentralisert databehandling kontra PC-er i nettverk er et strategisk valg for mange kunder. Thinpower er lagt opp slik at det også er et tilbud for økonomisjefer og andre med strategisk og økonomisk bakgrunn og interesser.

Forhåndsinteressen for Thinpower er et av flere tegn på at interessen for tynne klienter og sentraliserte løsninger øker raskt i Norge. I forrige uke meldte en av Commaxx' konkurrenter, ThinTech, om stor etterspørsel etter deres nye indiskproduserte tynnklient, Itona fra VXL (se artikkelen Indisk tynnklient blant verdens mest solgte).

Til toppen