Resultatvarsel fra WM-data

Merkantildatas konkurrent i det nordiske IT-markedet, WM-data, hadde et nytt tungt tredje kvartal. Selskapet nedjusterer nå resultatprognosene for året.

WM-data fikk et resultat før skatt på minus 568 millioner svenske kroner i tredje kvartal, mot minus 108 millioner kroner i samme periode i fjor. I resultatet inngår goodwillnedskrivninger med 515 millioner svenske kroner og 70 millioner svenske kroner i reservering i et prosjekt knyttet til skatteetaten i Norge. Dette ble meldt om i kvartalrapporten for andre kvartal. I tillegg til dette tar selskapet omstruktureringskostnader på 125 millioner svenske kroner i tredje kvartal, skriver digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.

WM-data nedjusterte også anslaget på resultatet for hele året. Selskapet regner nå med et resultat før skatt som blir lavere enn i fjor. Tidligere prognose var at resultatet i 2002 ville bli likt 2001.

Les hele saken hos iMarkedet.

Til toppen