Rettighetsstrid om Global Money Games

Denne uken kommer Global Money Games til å være i oppmerksomhetens sentrum igjen. I rettssal 719 i Oslo Tinghus skal Namsretten avgjøre om avviklingsstyret til børsboblen skal bli midlertidig nektet å selge programvare og rettigheter til børsspillet.

Mannen bak idéen om Global Money Games (GMG), Magne Ege Dahl, har nå lagt makt bak sine ord om å gå rettens vei for å få tilbake rettighetene til programvaren. Fredag er det duket for en konflikt som lukter av penger, aksjer og Internett.

Da kommer Ege Dahls søksmål mot GMG opp i Namsretten, og retten skal ta stilling til om GMG skal få en midlertidig forføyning for å selge rettighetene til konseptet.

- Jeg har saksøkt GMG ved advokat Arne Os for to forhold. Det ene er det immaterielle rettighetene til børsspillet. Det andre kravet er utlevering av programvare. Jeg ga GMG i lisensavtalen en generell tillatelse til å videreutvikle konseptet, og ved mislighold av betaling skal også jeg ha tilbake det opprinnelige og videreutviklingen, sier Ege Dahl til digi.no.

Han forteller at det i det store og hele er alt som har med Global Stock Games å gjøre, han ønsker å få utlevert.

- Jeg har fått deres tilsvar til retten, der går de hardt ut og taktikken de kjører er at jeg bare hadde en idé. Jeg hadde jobbet med dette siden 1993, og hadde opplegg for 16 børser før jeg tok kontakt med Simon Yuen, hevder Ege Dahl.

- Jeg har ikke hatt kontakt med motparten, men sendt rekommanderte sendinger med mine påberopte krav. De har svart på disse og benektet mislighold. Det siste brev fikk jeg 6. oktober fra Arne Os hvor det sto at de skal selge, og dét er bakgrunnen for at jeg går til Namsretten for å få en hurtig avgjørelse, sier Ege Dahl.

Ege Dahl har ikke råd til å stille med egen advokat og skal derfor prosedere sin egen sak. Han sier videre at han ikke har råd til å innfri garantien på 500.000 kroner som GMG har satt fram krav om at Ege Dahl framskaffer.

- GMG har stilt et motkrav om at jeg må stille en garanti på 500.000 kroner, som de vet jeg ikke kan stille, hvis jeg skulle tape i en senere rettsinstans, sier Ege Dahl.

- Hva gjør du hvis du vinner fram og må stille en garanti på en halv million?

- Den tid den sorg, sier Ege Dahl.

Advokaten Arne Os representerer GMG i denne saken og han er også formann i avviklingsstyret i GMG.

- Ege Dahl har krevet å få utlevert softwarebiten i spillkonseptet. Det mener vi han har fraskrevet seg enhver rett til. Denne saken dreier seg om ulike tolkninger av en avtale, og han har antakelig store problemer med å påvise mislighold av betalingsplikt.

- Kommer denne saken til å bli en farse?

- Nei, det tror jeg ikke. Vi møter opp og tar saken på alvor. Vi har ulik forståelse av en avtale, og han mener vi har misligholdt en betalingsplikt, mens vi mener at vi ikke har plikt til å betale noe, sier Os, som utover disse kommentarene ikke vil forhåndsprosedere saken i media.

- Det er også en sak, det har ikke vært mulig å selge det, sier Os, som helst vil holde denne delen.

- Det vil påføre oss masse utgifter å bringe fram i dagen alt det han ber om, derfor har vi bedt om en garanti på 500.000 kroner, noe som er helt vanlig i en namsrett hvor man krever midlertidig forføyning, er svaret Os gir på spørsmålet om hvorfor de har bedt om den økonomiske garantien fra Ege Dahl.

Til toppen