Revolusjonerende kvantealgoritme for raske og presise søk

En ny algoritme for søk i store datamengder lover etterlengtet hjelp til den som stiller med vage søketermer og manglende kunnskaper om søkeobjektet..

Forskeren Lov Grover fra Bell Laboratories har kommet opp med en ekstremt rask kvantealgoritme som kan identifisere et objekt i en stor database, selv når søket er vagt og lite spesifikt.

Grover presenterte algoritmen på datakonferansen Symposium on the Theory of Computing eller STOC, som har sitt 32-årsjubileum i år, ifølge en pressemelding.

Grover er fra før oppfinner av flere av de kraftigste algoritmene innenfor kvantedatabehandling. Kvantedatabehandling bruker konsepter fra kvantefysikk for å bygge mer effektive datamaskiner, og algoritmene er de sett av instruksjoner som skal styre disse maskinene når de engang i fremtiden kommer i allmenn bruk.

Grovers algoritme bruker en prosess tilsvarende den statistikere benytter seg av for å kompensere for manglende informasjon, og skal gjøre det enkelt for eksempel å finne telefonnummeret til en person man har møtt men ikke helt husker navnet på.

Slike problemer med manglende informasjon er svært vanlige blant annet i statistikkføring og databehandling, ifølge pressemeldingen.

STOC er blitt arrangert siden 1969, i regi av Association for Computing Machinery.

Til toppen