Rød Ungdom anker dom for brudd på åndsverkloven

Rød Valgallianses ungdomsorganisasjon Rød Ungdom (RU) ble i Oslo tingrett mandag dømt for brudd på åndsverksloven etter å ha lagt skolebøker gratis ut på nett. Dommen blir anket.

RU er ilagt en foretaksbot på 25.000 kroner - halvparten av aktoratets påstand.

Rød Ungdom er også dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Den norske Forleggerforening, som saksøkte ungdomsorganisasjonen for aksjonen.

Opprinnelig krav fra Forleggerforeningen var på 183.000 kroner.

-Vi har allerede meldt fra at vi anker dommen. Vi vil bruke den nærmeste tiden til å utarbeide ankegrunnlaget. Vi er forberedt på en ny runde i retten, sier tidligere leder i RU, Eivind Volder Rutle, til NTB. Volder Rutle var RU-leder da aksjonen ble gjennomført for to år siden.

Samtidig svarer Rød Ungdom med varsel om søksmål mot staten for angivelig brudd på opplæringsloven, som sier at alle har rett til gratis skolegang. Beregninger gjort av et statlig utvalg viser at skoleelever hvert år kjøper lærebøker for 500 millioner kroner, ifølge RU.

Det var høsten 2001 at RU som en politisk aksjon la ut 13 skolebøker for den videregående skole på internett til gratis nedlasting. RU var også tiltalt for brudd på straffeloven fordi de handlet mot et lovformelig nedlagt forbud.

- Vi la skolebøker gratis tilgjengelig på nett som en aksjon mot statens lovbrudd. Nå vil vi prøve loven for retten, sier den tidligere RU-lederen til NTB.

RU har hele tiden erkjent at handlingen var lovstridig, men har samtidig hevdet at den må betraktes som en sivil ulydighetsaksjon. Nå svarer den politiske ungdomsorganisasjonen med å varsle søksmål mot staten for å prøve opplæringsloven rettslig.

- Vi mener at vi burde vært dømt for en politisk aksjon, ikke som om vi gjorde dette for egen vinning. Vi ønsker å ta opp det prinsipielle spørsmålet om staten har lov til å bryte sin egen utdanningslov. Derfor går vi til søksmål mot staten, for brudd på opplæringsloven, sier Eivind Volder Rutle.

Rød Valgallianses nåværende leder Marijke Berdahl sier til NTB at RV vil bruke god tid på å utforme anken. Fristen er 14 dager fra dom forkynnes.

– Vi mener vi har en god sak. Jeg kan ikke tro at det er grunnlag for å idømme en politisk organisasjon foretaksstraff, slik retten har gjort i dette tilfellet. Det er i så fall helt enestående, så vidt jeg har forstått, sier hun.

Hun sier imidlertid at det ikke vil være aktuelt for RU igjen å legge bøker ulovlig ut på nettet, men innrømmer at hun håper andre gjør det.

– Vi mener også vi har en god sak når vi nå saksøker staten for brudd på opplæringsloven. I mellomtiden vil vi være på offensiven på mange områder for å holde temaet varmt, sier RU-lederen.

Første påminnelse får utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet (H) onsdag – da får hun overlevert 15.000 underskrifter til støtte for RV-aksjonen om gratis skolebøker og kravet om "lik rett til utdanning", sier RU-leder Marijke Berdahl til NTB.

Til toppen