Røde Kors bytter ut Evry med Telecomputing

Senker kostnadene til IT-driften, og får mer igjen til det humanitære oppdraget.

Røde Kors bytter ut Evry med Telecomputing
Norges Røde Kors velger ny IT-driftspartner og avvikler dermed et samarbeid med Evry som strekker seg helt tilbake til 2001.

Røde Kors har valgt ny leverandør av IT-drift. Valget falt på Telecomputing, som har vunnet en treårig avtale.

Kontraktsverdien er oppgitt til mer enn 25 millioner kroner i avtaleperioden. Den humanitære organisasjonen har i Norge et stort applikasjonsmiljø som favner om lag 700 IT-brukere.

Da vår nåværende driftsavtale utløp gikk vi bredt ut for å finne en fremtidig partner som kan gi oss en kosteffektiv IT-driftsløsning som kan dekke våre behov. TeleComputing hadde det beste tilbudet på kvalitet og pris etter vår vurdering, sier IT-sjef Tryge Mathisen i Norges Røde Kors.

Driften skal forvaltes sentralisert fra leverandørens eget datasenter for skyløsninger. Videre inngår det også servicedesktjenester, samt ansvar for nettverksdrift og pc-klienter, der Røde Kors sin egen IT-avdeling skal ivareta drift av klientparken.

Ikke alt skal «skysettes», i hvert fall ikke nå. Røde Kors har en egen prosess gående, og ønsker å ta i bruk skytjenester i større grad, men først må dette være avklart i tråd med gjeldende regler og lovverk.

Den øvrige IT-driften har organisasjonen outsourcet siden 2001. Først til Allianse, deretter til Ergogroup som også kjøpte opp Allianse. Ergogroup ble senere fusjonert sammen med EDB for å skape Evry. Også Evry valgte Røde Kors å forlenge med en gang.

Så du denne? Evry og IBM inngår kontrakt til 8,5 milliarder

Evry nådde ikke opp

Fram til nå har Evry vært driftsleverandøren, men nå glipper dette oppdraget for dem.

Syv norske IT-selskaper deriblant Evry deltok i anbudsrunden. Også Evry la inn tilbud, men Røde Kors valgte å fokusere på andre leverandører helt i innspurten, forteller Mathisen.

Nå starter et større migreringsprosjekt. Når arbeidet skal være ferdig er imidlertid ikke helt klart. Dette er under vurdering nå. Ifølge IT-sjefen håper de å få det meste gjort i løpet av året, men det kan også ta noe lenger tid.

Røde Kors sine IT-systemer er først og fremst der for å tilrettelegge for organisasjonens mange frivillige. I tillegg til administrasjon naturligvis. I pakken Telecomputing skal drifte inngår blant annet også medlemssystem, regnskapssystem og system for beredskap.

I hovedsak skal det meste være basert på Windows-miljø og .Net.

En krone spart, betyr mer til humanitære oppgaver

– Det som er spennende med avtalen er at dette vil ta ned driftskostnadene våre. For en medlemsorganisasjon som oss er det interessant. For hver krone vi sparer på IT-driften, så kan vi bruke pengene mer målrettet på humanitære oppgaver.

IT-sjef Tryge Mathisen forteller til digi.no at de regner med å spare minst 20-25 prosent sammenlignet med kostnadene til forrige IT-driftspartner.