Rosengren blir "IT-minister"

Det er ikke riktig at Mona Sahlin er tildelt ansvaret for IT-politikken i Sverige, slik flere medier påsto tirsdag. Det er den nye næringsministeren, Björn Rosengren, som blir "IT-statsråd" i Perssons nye regjering. Sahlin blir Rosengrens nærmeste underordnede.

Computer Sweden vurderer flyttingen av IT-spørsmål til det nyopprettede "superdepartementet" - som fremdeles heter næringsdepartementet - som en oppgradering av informasjonsjonsteknologiens kår i Sverige.

Rosengren bekrefter selv overfor avisen at det blir han som skal ta hånd om Sveriges IT-saker. Mona Sahlin skal imidlertid bistå næringsministeren i såkalte "fremtidsspørsmål".

Under presentasjonen av sin nye regjering tirsdag, uttalte statsminister Göran Persson at "Sveriges tetposisjon som IT-land skal befestes" og at IT vil være blant de viktigste sakene på agendaen for den nye regjeringen.

Björn Rosengren sier han er ydmyk overfor oppgaven som venter ham, men legger til at det fremdeles er næringslivet selv som må drive utviklingen, politikerne skal bare legge forholdene til rette for best mulige vekstvilkår for bedriftene.

Dette er signaler som faller i god jord ute blant fagforbundene. Topplederen i Industriforbundet, Per Olofsson, er blant dem som mener det er positivt at IT-spørsmålene nå legges til næringsdepartementet:

- IT-spørsmålene er av sentral betydning for næringslivets utvikling. Det er bra at disse sakene ses fra næringslivets perspektiv, sier Olofsson, som synes det er riktig at koordineringen av alle næringspolitiske spørsmål - også IT - skjer i ett departement.

Til toppen