Drømmeløftet 2016

Roses for realistiske drømmer

Teknologibransjen mener Anita Krohn Traaseth og Innovasjon Norge ga gode råd i Innovasjonstalen 2016.

Roses for realistiske drømmer
(Bilde: Espen Zachariassen, montasje: digi.no)

Teknologibransjen mener Anita Krohn Traaseth og Innovasjon Norge ga gode råd i Innovasjonstalen 2016.

Både IKT-Norge og Abelia kommer med positiv omtale av Innovasjonstalen 2016 som Innovasjon Norge arrangerte i dag, sammen med Norges Forskningsråd og Siva. Under talen presenterte Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, rapporten «Innspill til ny retning i Norge, Drømmeløftet 2016».

– I både omstillingen av tradisjonell industri og i fremveksten av helt nye næringer er digitalisering en nøkkelfaktor for suksess. Drømmeløftet 2016 er en tydelig attest til betydningen av digitalisering og teknologi for å opprettholde verdiskaping og styrke innovasjon i norsk næringsliv, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, i en kommentar til talen.

– Med høy teknologisk kompetanse er vi heldigvis godt stilt til å omstille næringslivet og sikre økonomisk vekst og bærekraft. Men det krever at vi tar en grundig gjennomgang av utdanningssystemet, og sikrer at nye generasjoner får riktig digital kompetanse, sier Heidi Austlid.

Høykompetente

Hun mener at norske kan markere seg sterkt innen områder som edtech, fintech, nanoteknologi og e-helse fordi vi blant annet har lave lønnskostnader på høykompetente hoder sammenlignet med andre land.

– IKT-Norge mener at digitalisering, automatisering og bruk av roboter for å effektivisere industriproduksjon er et annet område med høyt potensial. Markedsnær produksjon og lavere transportbehov vil også gi klimamessig bærekraftige effekter, avslutter Austlid.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia mener Innovasjon Norges råd gir et viktig signal om at Norge har gode forutsetninger.

Tydeligere prioriteringer

– Anita Krohn Traaseth og Innovasjon Norge gir gode råd for omstilling av Norge. Nå må myndighetene bli like tydelige i sine prioriteringer, sier Haugli i en pressemelding.

– Her kommer de med gode og svært realistiske «drømmer». Det er blant annet et viktig signal at Innovasjon Norge vil at vi skal satse der vi har gode forutsetninger. Hav, ren energi, bioøkonomi, helse, smarte samfunn og kreative næringer er områder som gir gode muligheter for vekst og verdiskaping, fortsetter han.

Han etterlyser dog langsiktig og kompetent kapital, sammen med en samordnet innovasjonspolitikk og mye sterkere satsing på kommersialisering av forskning.

Til toppen