BEDRIFTSTEKNOLOGI

Rugaas: Vi ER er en IT-nasjon

- Norge er en ledende IT-nasjon allerede, og om vi gjør de riktige grepene vil vi forbli det, mener statsråd Bendik Rugaas.

Frode Eriksen
11. sep. 1997 - 12:24

- Vi har flere strategiske fortrinn som gjør oss til en ledende IT-nasjon, sa Rugaas på NorBit 97 onsdag.

Nesten hver bedrift har datamaskiner, en tredel er på Internett, annenhver yrkesaktive arbeider med pc, og Internett finnes i ett av fire hjem. Dessuten har vi blant verdens laveste teletakster i et nett som blir fulldigitalisert i løpet av året.

Rugaas påpekte at alle måtte dra i samme retning om IT-Norge skulle holde på posisjonen også i fremtiden. Han sa at Regjeringen ville gjøre sitt gjennom offentlige initiativ for tilrettelegging av elektronisk handel, digital signatur, næringsrettede informasjonsnettverk, bransjerettede IT-løsninger, og en nødvendig justering av rammebetingelsene.

Rugaas sa at selv om de siste enerettene til Telenor blir opphevet ved årsskiftet, så ligger målet for Regjeringens politikk fremdeles fast. Han pekte videre på at opphavsretten i de nye IT-orienterte mediene måtte sikres like godt som i tradisjonell medievirksomhet, men at en må finne en nødvendig balanse i forhold til brukerhensynene.

Rugaas konstaterte at IT er mer enn vanlig næringspolitikk og må settes i et helhetlig perspektiv for å bidra til livskvalitet, bærekraftig vekst og utvikling, rettferdig fordeling, og utgjevning av forskjeller i samfunnet.

- Vi vil bidra til å avmystifisere IT, slo statsråden fast.

Han pekte på tiltakene gjort i lærerplanene for lærerutdanningene ved høgskolene og den kartleggingen Regjeringen gjør at utstyrssituasjonen i kommunenes og fylkeskommunenes skoler.

- Vi kommer tilbake til dette i statsbudsjettet, lovte Rugaas.

Om IT Fornebu sa Rugaas at det ble jobbet med de politiske avklaringene ved en slik nasjonal IT-satsing, i en interdepartemental gruppe.

- Et nasjonalt IT-senter må ikke føre til at en støvsuger grunnlaget for andre miljøer som for eksempel i Trondheim. Den kritiske forutsetningen for dette er at eksisterende miljøer må komme styrket ut av en slik satsing, sa Rugaas.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.