Russisk nedsalg for Telenor

Telenor Mobile-sjef Arve Johansen selger eierandelen på 49 prosent i mobiloperatøren Extel til en annen russisk aktør, VimpelCom, som dermed kontrollerer alle aksjene i Extel.

Salget gir Telenor en regnskapsmessig gevinst på omlag 45 millioner kroner etter skatt og en avkastning til Telenor på anslagsvis 25 prosent etter skatt, opplyser selskapet.

- Salget av vår eierandel i Extel er i tråd med Telenor Mobiles strategi om å konsentrere eierinteresser i mobilselskaper hvor vi har operasjonell kontroll og å selge oss ut av øvrige tilknyttede selskaper, sier Telenor Mobiles administrerende direktør, Arve Johansen.

Extel er den dominerende aktøren i Kaliningrad-fylke hvor selskapet i begynnelsen av desember hadde en markedsandel på 65 prosent. Dette tilsvarer en kundebase på omlag 105.000 brukere. VimpelCom, hvor Telenor eier 29 prosent, hadde i slutten av november 2002 cirka 4,5 millioner abonnenter og har lisenser som dekker rundt 79 prosent av befolkningen i Russland (115 millioner mennesker) inkludert Moskva og St. Petersburg.

I tredje kvartal 2002 rapporterte VimpelCom netto driftsinntekter på 221,1 millioner amerikanske dollar, en økning på 93,8 prosent fra tilsvarende

periode i fjor. EBITDA for årets tredje kvartal var på 102,6 millioner dollar - opp formidable 150,5 prosent sammenliknet med samme periode året før. Netto inntekter for tredje kvartal 2002 var på 40,5 millioner dollar mens selskapets EBITDA margin lå på cirka 46,4 prosent, ifølge pressemeldingen.

Til toppen