RV krever frihet for Jon Johansen

Rød Valgallianse krever at Økokrim frafaller tiltalen mot Jon Lech Johansen. Han risikerer fengsel for å ha tuklet med filmselskapenes DVD-beskyttelse.

Rød Valgallianse krever at Økokrim frafaller tiltalen mot Jon Lech Johansen. Han risikerer fengsel for å ha tuklet med filmselskapenes DVD-beskyttelse.

- Økokrim lever i datasteinalderen og utgjør en trussel mot så vel ytringsfriheten som mot databrukere land og strand rundt, mener RV-leder Aslak Sira Myhre.

RV krever at Jon Lech Johansen, kjent som DVD-Jon, umiddelbart frikjennes fra Økokrims anklager mot ham. De mener Økokrim og førstestatsadvokat Inger Marie Sunde definerer kriminalitet ut fra deler av dataindustriens interesser, og ikke ut fra samfunnets interesser og behov.

- På den måten gjør de seg til tjenere for amerikanske storkapitalinteresser, mot råd fra så vel amerikansk rett som norsk datamiljø og juss-miljøer i Norge, skriver RV i en pressemelding.

Johansens påståtte forbrytelse er at han for over to år siden var med på å lage og offentliggjøre programmet DeCCS, som gjør at du kan spille ei DVD-plate du har kjøpt på en PC med for eksempel operativsystemet Linux, skriver RV i meldingen.

DeCSS er et Windows-program som låser opp kopibeskyttelsen CSS på DVD-plater. Johansen hevder den ble laget for Windows siden Linux på den tiden ikke støttet lesing av UDF-filformatet som er på DVD-platene.

Da Johansen vitnet i saken mot 2600 magazine, var et av MPAAs poenger at DeCSS ikke har noe med Linux å gjøre. Akkurat den detaljen har ingenting med saken å gjøre, hevder andre - som gjerne refererer til åndsverksloven som gir deg rett til å ta private kopier av verk du har kjøpt. De mener gjerne kopibeskyttelsen på DVD-plater er i konflikt med åndsverksloven.

Økokrim mener det Johansen har gjort er brudd mot straffelovens 145: "For ved å ha brutt en beskyttelse [...] uberettiget skaffet seg adgang til data som er lagret [...] og ved å ha voldt skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap". Han kan få to års fengsel eller bøter.

Dette er ikke RV helt enige i.

"Den som skaffer seg adgang til noe hun alt har "ervervet" lovlig, gjør ingen straffbar handling. Som mange dataeksperter har påvist, har Johansen heller ikke påført selgerne av DVD-plater noen økonomisk skade. Ulovlig kommersiell kopiering av DVD-plater var utbredt før DeCCS kom, og hindres ikke av den "beskyttelsen" som Johansen anklages for å ha "brutt". Han har handlet helt åpent og uten vinnings hensikt. Ikke noe tjuveri, ikke noe offer, ingen kriminell hensikt! Anklagen er derfor absurd, sjøl etter gjeldende lover", skriver Myhre i pressemeldingen.

Han mener de virkelige forbryterne i denne saken er store copyright-kapitalister, særlig i USA, som angriper informasjonsfriheten og offentlighetens interesser.

- Økokrim og førstestatsadvokat Inger Marie Sunde definerer kriminalitet ut fra deler av dataindustriens interesser, og ikke ut fra samfunnets interesser og behov. På den måten gjør de seg til tjenere for amerikanske storkapitalinteresser, mot råd fra så vel amerikansk rett som norsk datamiljø og juss-miljøer i Norge, tordner RV-lederen.

RV mener altså at saken mot Johansen er en viktig politisk sak - at den handler om rettferdighet for et ungt menneske som ikke har gjort noe galt, men samtidig om mye mer: Kampen for et samfunn der datateknologien blir brukt til å skape økt frihet og bryte ned klasseskiller.

Til toppen