Derfor lønner utdanning seg så mye for IT-folk

Derfor lønner utdanning seg så mye for IT-folk
Rett fra grunnskole eller noen år på høyskole eller universitet? Bilde: Dag Yngve Dahle

Noen starter karrieren på gølvet, lærer gjennom å jobbe og tjener godt. Utdanning gir økt kompetanse som igjen gir mulighet til en interessant jobb. Men hva lønner seg?

Utdanning lønner seg faktisk veldig for IT-folk, målt i rene kroner.  Sluttet du etter grunnskolen, er månedslønnen langt lavere enn hvis du har brukt noen år på ta en bachelor eller en master.

Stor forskjell i månedslønn

IT-folk med det høyeste utdanningsnivået får 23.000 kroner mer inn på lønnskontoen hver måned, eller 34 prosent mer i lønn enn kolleger med grunnskoleutdanning.

Samfunnsøkonom Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning  sier at det likevel er flere faktorer som spiller inn i lønnsstatistikken, blant annet alder. De eldre har arbeidserfaring, ansiennitet og opparbeidet kompetanse gjennom et langt yrkesliv, noe som yngre ikke har rukket å få enda.

– Det finnes godt voksne i IT-bransjen med grunnskoleutdanning og ganske høy lønn. Blant de unge med lav utdannelse er lønnen naturlig nok lav.

Karriere uten høyere utdannelse

Spørsmålet er om de som er unge uten høyere utdannelse vil oppleve den samme muligheten for å styrke kompetanse og lønn i løpet av karrieren.

– Det er vanskelig å gi noe bastant svar på det, men det er grunn til å bekymre seg for at kravet til formell kompetanse skal bli så viktig at disse havner for eksempel på trygdeytelser, eller at de ikke skal få utnyttet evnene sine godt. Det er dårlig utnyttelse av evner både for samfunnet og for den enkelte, sier Østbakken. 

Bekymret for de som dropper ut av videregående

For å gjøre som i gamle dager og begynne på gulvet og jobbe seg oppover, og ha læringsprosessen på arbeidsplassen, det er vanskeligere. 

Inngangsbilletten til arbeidsmarkedet har blitt høyere

– Inngangsbilletten til arbeidsmarkedet har blitt høyere. Det er derfor man er bekymret for de som ikke fullfører videregående. De litt odde jobbene som fantes tidligere er borte, sier Østbakken.

Er du kvinne? Ta utdannelse

Sammenlignet med andre bransjer er kjønnsforskjellene små i IT-bransjen. Men tallene viser at kvinner ligger gjennomgående rundt 70.000 kroner under menn på alle utdanningsnivåer.

Prosentvis vil derfor forskjellen minke opp til bachelornivå. Da er forskjellen rundt 11 prosent. Men på master/forskerutdanning  øker forskjellen i kroner til ca 102.000 kroner eller 15 prosent. 

IKT-Norge: Ta utdannelse

Heidi Austlid, leder i IKT-Norge understreker at det absolutt er mulig å gjøre karrière uten universitetsutdannelse.

  Bilde: Jannicke Nilsen

– Vårt råd til dagens unge er imidlertid at teknologirelatert utdannelse gir flere valgmuligheter. Vi vet ikke per i dag hvilke stillinger som vil komme i framtiden, skriver Austlid.

– I tillegg til at vi ser lønnsforskjeller vet vi at utdannelse ofte brukes som en mekanisme for å sile søkere til stillinger. Det er med andre ord ikke sikkert at man vil komme til intervju til like mange stillinger, noe som igjen vil begrense valgmulighetene.

Kompetansebehov i fremtiden – dette etterspør IT-bedriftene

IKT-Norges medlemsbedrifter sier dette om hvilken kompetanse de kommer til å etterspørre de neste årene:

  • IT- sikkerhet
  • Levering via skytjenester
  • Big data/ dataanalyse
  • Internett of things / tingenes internett
  • Artificial intelligence / Kunstig intelligens

Hvis Austlid skal trekke fram et kompetanseområde det lønner seg å satse på, er det IT-sikkerhet.

–  Det er et av områdene vi trenger spisskompetanse på, all den tid både innkjøp, systemer og leveranser blir mer komplekse og omfatter stadig større og mer virksomhetskritiske områder, sier Austlid.

Men hun mener at det å klare å lage velferdsteknologi, smarte byer og bedre skoler blir krevende. 

–  Da er relevant utdanning et steg på veien for de fleste, Austlid.