Se oversikt over gjennomsnittslønnen for IT-arbeidere fordelt på utdanningsnivå. Foto: Colourbox.
Se oversikt over gjennomsnittslønnen for IT-arbeidere fordelt på utdanningsnivå. Foto: Colourbox.

Lønn IT

Så mye tjener IT-ansatte

Kraftig stopp i lønnsveksten.

På onsdag fortalte flere norske konsulentselskaper at timeprisene har stått dønn i ro eller gått ned de siste årene, samtidig som IT-lønningene har steget dramatisk.

I den anledning har vi gått gjennom det som finnes av lønnsstatistikk for IT-ansatte i Norge.

Uheldigvis finnes det ingen god enkeltstatistikk som viser utvikling over år for de ulike yrkesgruppene. Vi har derfor samlet sammen alle aktuelle data fra fagforeningen Nito, samt SSB, for å lage et bilde over lønningene for ulike utdanningsnivå ved årsskiftet 2014/2015.

Resultatet kan du se i grafene nedenfor. Dersom du vil se lønningene til mer spesifikke stillinger og ansiennitetsnivå kan vi anbefale denne tråden på diskusjon.no.

Lønnsstatistikken Tekna gir ut er ikke fordelt på de ulike ingeniørgrenene, og er derfor ubrukelig i denne sammenhengen.

Kraftig stopp i lønnsveksten

Med utgangspunkt i Nitos lønnsstatistikk for privat sektor ser vi at lønnsveksten fra 2010 til 2013 var formidabel - mellom 4 og 5 prosent hvert år. Det siste året ser den derimot ut til å ha gått kraftig ned.

Fra oktober 2014 til oktober 2015 økte den med skarve 1,8 prosent. Ser man på prisøkningen i Norge (KPI) i samme periode, lå denne på 2,1 prosent. I praksis vil det si at IT-ingeniørene gikk ned i reallønn i fjor (kjøpekraften ble redusert, red.anm).

Dette følger mønsteret til lønnsutviklingen i Nito generelt, og kan tyde på at IT-bransjen ikke er skjermet fra oljeprisfallet.

 

 

Til toppen