Sådde SCORM, høstet orkan

Et leserinnlegg om e-læring har startet en opphetet diskusjon mellom flere norske aktører. Leserinnlegget "Har dere hørt om SCORM?" høstet noe i nærheten av orkan. Eller i alle fall frisk bris i andedammen.

En artikkel om e-læring og bruk av standarder har satt igang diskusjoner på digitodays debattforum. Artikkelen Vil lage åpne standarder for e-læring og oppfølgeren E-lærere høster storm har avstedkommet en smule kjefting innad i bransjen, og nå ønskes en oppklaring.

En av de første innleggene var fra Atle Løkken i Boxer Technologies, som skrev innlegget "Har dere hørt om SCORM", som har vekket endel harme. Løkken gjentok beskyldningene i artikkelen "E-lærere høster storm".

- For meg virker det som om kommentarene har kommet etter at kun overskriften har vært lest. Jeg vil tro at også flere enn Atle Løkken har misforstått intensjonen i vår pressemelding, skriver Erlend Øverby i en e-post til digitoday.no. Han jobber i Conduct, som var en av selskapene som fikk skjenn, men sittter også i en av komitéene som jobber med e-læring for ISO- International Organization for Standardization. Han ønsker å klargjøre etpar poenger som han mener har ført til feilaktige konklusjoner blant andre som jobber på området.

- Vi har i de siste årene vært aktive forkjempere for, og omtalt standarder innen e-læring som noe av det aller viktigste. Vi er faktisk med der standardene utvikles, og har derved førstehånds kjennskap til hva som skjer, slik at vi vil være i stand til å implementere og støtte standardene på en helt annen måte enn mange andre leverandører.

- SCORM, ADL og andre er standarder for å beskrive hva læreelementet handler om, og tanken er at disse skal lese inn i vårt system.

Målet med å lage en open source-modell er å gjøre produktet billigere og enklere å utvikle videre. Skal du kjøpe en av de store Learning Management System-løsningene koster det kanskje 6-7 millioner.

Øverby hadde gjerne sett at aktørene i den norske bransjen hadde samarbeidet om saken.

- Man bør egentlig kunne samarbeide om dette, for de utenlandske aktørene er altfor store, avslutter han.

Til toppen