Saken mot Microsoft er utsatt...

... fra 8. til 23. september. Men først må man behandle Microsofts krav om at søksmålene skal avvises i sin helhet.

Utsettelsen var ventet, på bakgrunn av krangelen om hvorvidt avhørene som må gjennomføres av Bill Gates og 16 andre Microsoft-ledere før de formelle rettsforhandlingene kan ta til, skulle foregå for åpne eller lukkede dører.

Nå er det bestemt at avhørene skal foregå bak lukkede dører, men tas opp på video, slik at de eventuelt kan offentliggjøres dersom rettsvesenet, når det tar sitt endelige standpunkt, skulle finne på å avvise Microsofts anke.

Etter den nye tidsplanen i saken, skal det etter en høring 8. september, det vil si den dagen rettssaken egentlig skulle begynt, tas stilling til Microsofts krav om at søksmålene fra USAs justisdepartement og 20 delstater må avvises i sin helhet. Fram til rettssaken tar til 23. september, skal det gjennomføres til sammen 30 vitneavhør bak lukkede dører. 29. september skal det tas endelig stilling til om disse vitneavhørene skal offentliggjøres eller ikke, og i så fall i hvilken form.

Som forberedelser fram til 8. september skal justisdepartementet innen 28. august gi en skriftlig oppsummering av sine argumenter mot Microsofts krav om at saken må avvises. Et skriftlig svar på disse må foreligge fra Microsoft innen 4. september.

Ellers er det følgende milepæler fram til rettssaken 23. september. Justisdepartementet offentliggjør navnene på sine ekspertvitner 2. september. Microsoft offentliggjør navnene på sine ekspertvitner 4. september. Begge parter må levere formelle rettserklæringer innen 14. september. 17. september skal det holdes en saksforberedende konferanse.

Til toppen