Såkorn-penger kastes over Europa

Interessen rundt såkorn-investeringer er sterkt økende i Europa. I følge en studie eksploderte denne typen investeringer fra 1998 til 1999 og veksten kommer ikke til å stagnere...

I Norge, som ellers i verden, har det vært en markant økning i det som kalles såkorn-investeringer eller venturevirksomhet. Denne trenden har vært sterkt økende i Europa, og mye tyder på at den vil fortsette fremover.

I følge en rapport fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers gikk europeiske venturekapitaliser aldeles av skaftet i 1999. Da pøste såkorn-kapitalister inn hele 6,8 milliarder euro i denne typen investeringer. Dette er 56 milliarder norske kroner og en økning fra 1998 på hele 70 prosent.

I USA ble det i 1999 såkorn-investert for hele 18,66 milliarder euro, 154 milliarder norske kroner.

- Vi befinner oss i en gullalder for europeiske teknologiselskaper, sier Marco Rochat til Wall Street Journal. Han er konsulent ved PricewatherhouseCoopers og har vært med på studien som ligger til grunn for rapporten.

Rochat mener det er flere faktorer som har fått såkorn-kapitalen til å yngle i Europa.

Det ene er en stadig økende trend av entrepenørskap; folk vil skape noe selv. Dessuten har styresmaktene maktet å legge forholdene til rette for mer privat verdiskapning, og små- og mellomstore bedrifter har fått bedre vilkår. Samtidig har skattereformer gjort det mer lønnsomt både å satse og investere. Sist men ikke minst har det vært en rivende teknologisk utvikling.

Konsulentene fra PricewaterhouseCoopers mener at utviklingen med økende såkorn-investeringer vil fortsette i år 2000.

Blant annet fordi det i disse dager blir reist store investeringsfond fra USA, som nå skal inn i Europa. Til Wall Street Journal sier Rochat at Nord-Europa må se seg tilgodesett av Sør-Europa i tiden fremover. Han mener nemlig at det vil bli ett realt løft i dette området i tiden som kommer.

I 1999 ble det investert mest såkorn-penger i programvare-industerien. Geografisk sett ble det investert mest penger i Storbritannia, med Tyskland og Frankrike på en andre og tredjeplass.

Til toppen