Salgskurs 23: Ta deg selv på alvor

Toppselgere har en rekke ting til felles. Likevel er det deres evne til å ta seg selv på alvor som virkelig skiller dem fra gjennomsnittsselgere.


Hva skiller de beste selgerne fra den gemene hop med selgere?

Jobber de hardere, mer effektivt og mer målrettet? Er de flinkere til å opprettholde et høyt trykk på prospekteringen? Henvender de seg høyt oppe i kjøpers organisasjon, og bygger de gode relasjoner? Lytter de til kunden og stiller gode spørsmål slik at de er i stand til å avdekke kjøpers utfordringer? Knytter de kjøpers håp om en løsning til egne produkter, og er de gode til å følge opp?

Svaret er et ubetinget ja. Likevel er det ett aspekt som slår meg etter 15 års jobbing internasjonalt med salg og selgere. Toppselgere tar seg selv svært alvorlig!

Vent en halv sier du kanskje! Er det å ta seg selv svært alvorlig positivt?

Ja!

En selger som vil lykkes må ta seg selv på alvor, i betydningen å ha tro på seg selv.

En selger som har stor tro på seg selv, stiller store krav til seg selv. Like viktig er det at denne troen gjør at de tør å stille store krav til sine omgivelser, det være seg egen organisasjon, kolleger, venner, bekjente, og kunder.

En selger som tar seg selv alvorlig oppfører seg profesjonelt, løser alle sine viktige arbeidsoppgaver, og sløser ikke bort tiden på ting som tar fokuset vekk fra salgsarbeidet. Hun tar kjøper på alvor og forventer at kjøper gjør det samme.

En slik selger utstråler business og blir derfor tatt på alvor av kjøpere. Husk, hun kan ikke fordra å kaste bort egen eller andres tid. For den saks skyld, aksepterer hun ikke at andre kaster bort tiden hennes.
DET BEDRIFTS-
KRITISKE SALGET


  • Gjennom en serie artikler i digi.no vil konsulentene i HandsOn sette fokus på en av de viktigste, for ikke å si den viktigste, suksessfaktoren for sunn forretningsdrift: Salg.
  • HandsOn består av d'herrer Petter Løken og Jens Kanden, en duo med lang ledererfaring fra området digitale medier.
  • Dette er den 23. kursartikkelen i serien.

Hele serien:

En selger som tar seg selv på alvor nøler ikke med å ringe toppsjefen hos kjøper fordi hun vet hun har et budskap som er viktig og relevant for kunden. Hvis ikke, ville hun ikke tatt kontakt.

Derfor, hvis vi ønsker å bli en ener i salg, må vi ta oss selv på alvor.

Ha en god salgsdag og en strålende helg.
Til toppen