SESAM.IO

Samarbeid med Cognizant kan åpne verden for norske Sesam

Mener erfaringene i Norge skaper potensial for bruk også i andre land.

Axel Borge i Sesam og Shahid Skar i Cognizant.
Axel Borge i Sesam og Shahid Skar i Cognizant. Foto: Sesam, Cognizant Norge. Montasje: Digi.no
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Selskapet Sesam ble etablert for et par år siden, etter at Sesam først bare var en dataplattform eller komponent som ble egenutviklet hos Bouvet. Prosjektet hadde oppstart i 2014. Etableringen som et eget selskap har blant annet gitt mulighet til å tilby løsningen til Bouvets konkurrenter. 

Blant dem som nylig har tatt i bruk Sesam-modulen for å bygge ende-til-ende-løsninger for egne kunder, er amerikanske Cognizant, som med over 300.000 ansatte er blant de største IT-selskapene som finnes, med virksomhet i store deler av verden. 

Samarbeider med store og små

– I kjernen av vår strategi ligger det at vi skal akselerere digital transformasjon, og en stor del av det er data. Vi har størrelsen til å jobbe tett med de store, som Microsoft, AWS og Google, og den lokale tilstedeværelsen til å jobbe med mindre aktører lokalt, forteller Shahid Skar, administrerende direktør i Cognizant Norge, i et intervju med Digi.no.

– Vi er ikke et produkthus, så vi bruker partnerteknologi som akseleratorer. I vår løsningsportefølje har vi hatt stor suksess med Sesam lokalt, ned i én vertikal, som en del av en større ende-til-ende-løsning. Vi ser et klart potensial til å dra med oss dette videre til andre vertikaler i Norge, og til senere å skalere dette ut til andre land sammen med Sesam, fortsetter Skar. 

Han legger til at et tett samarbeid med Sesam også vil kunne gjøre det mulig for Cognizant å påvirke veikartet til Sesam, etter hvert som behov identifiseres hos kundene. 

– Dette er en dynamikk vi har sett fungere bra, og vi jobber nå med å ta det til neste nivå forretningsmessig. Vi har allerede stadfestet at teknologien passer som en byggestein i mye av det vi driver med, sier Skar. 

Les også

Internasjonal mulighet

Axel Borge, grunnlegger og administrerende direktør i Sesam, som Digi.no har intervjuet sammen med Skar, sier at Sesam-miljøet tidligere også deltok i prosjekter og prosesser hos kundene, men i de to siste årene har selskapet dreid seg nærmest utelukkende om utviklingen av komponenten. 

– Det betyr at vi leter etter partnere. Vi har partnere gjennom alle de store konsulenthusene i Norge. Vi har også partnere knyttet til produkthus, forteller Borge. 

Han sier at Sesam er veldig glade for samarbeidet med Cognizant og den internasjonale muligheten som ligger der. 

– Vi har et produkt som kan leveres hvor som helst i verden, men som den komponenten Sesam er, så må den bygges inn i den løsningen den leveres i, og vil vi fortsatt trenge kompetanse og leveransekapasitet. Derfor er det spennende å kunne jobbe med Cognizant, som har industrikompetansen, jobber overfor kundene og bygger løsninger, som også kan gjenbrukes på tvers av kunder innen en bransje. Vårt mål er å kunne hjelpe Cognizant med å kunne levere raskere, og slippe å bruke tid på infrastrukturen bak som handler om å sikre god datakvalitet uten at de eksisterende systemene må endres, fortsetter Borge.

Han legger til at Sesam håper å få til samarbeid med Cognizant flere steder enn i Norge.

Masterdata og sensordata

Alle etablerte virksomheter som skal bygge nye, datadrevne løsninger, har gamle systemer som skal knyttes sammen. 

– Dette handler om å håndtere dette på den moderne måten, som kalles for «data fabric» og som benytter semantisk teknologi. Det handler om at dataene i seg selv må kunne beskrives på en måte som gjør at de ikke mister verdi når de trekkes ut av et system. Veldig mye data er bare verdifulle når de ligger inne i systemet, sier Borge. 

Skisse over hvor Sesam er plassert i en løsning fra Cognizant for å knytte gamle og nye systemer sammen.
Skisse over hvor Sesam er plassert i en løsning fra Cognizant for å knytte gamle og nye systemer sammen. Illustrasjon: Cognizant

Kjernen i det Sesam driver med, er masterdata. 

– Dette er kjernedataene. Det er data som endrer seg over tid og som gir kontekst til sensordata, forklarer Borge. 

Som eksempel nevner han strømmåleren som nå er installert hos de aller fleste strømkunder i Norge. Den forteller strømnetteieren med jevne mellomrom hvor mye strøm kunden bruker.

– Men det hjelper strømnetteiere som Elvia veldig lite å få denne informasjonen, hvis de ikke vet hvilken kunde denne måleren står hos, hvordan kunden skal faktureres, og så videre. All denne informasjonen er kontekst- eller masterdata som gir mening til resten av dataene, forklarer Borge. 

– Det er fra de store datamengdene, sensordataene, at vi kan hente mening, det er på toppen av dette at vi kan ha AI. Men hvis AI og analyse ikke har masterdata, eller dataene er feil eller utdaterte, så gir ikke disse store datamengdene noen mening, sier han.

Les også

Forretningsprosesser i flertall

Ifølge Borge er det derfor slik at enhver tjeneste som er datadrevet, er totalt avhengig av kvaliteten på masterdataene, for å kunne gi dataeieren verdi. 

– Cognizant kan lage verdens beste AI-løsning, men hvis de ikke vet hvor dataene stammer fra, eller dataene er feil, blir det bare kaos. 

Skar legger til at når Cognizant jobber med forretningsprosessene til kundene, så er det ikke bare én forretningsprosess de må forholde seg til. 

– Da hadde det vært fryktelig enkelt. Da trenger du bare ett datasett. Men kundene har mange forretningsprosesser, for eksempel både kunde-til-kunde-prosesser og interne backoffice-prosesser. Én av utfordringene er at disse prosessene trenger mye av de samme dataene, men de støttes av forskjellige applikasjoner og systemer, som knytte dataene sammen på ulike måter. Man har ikke helt kontroll på disse masterdataene, og da må man kanskje drive med datatransformasjon først. Så må man lage masse integrasjoner, til slutt blir det masse skreddersøm for å kunne gjenbruke den samme datakomponenten på tvers av applikasjoner og prosesser, forteller Skar. 

– Med Sesam har vi nå en byggekloss som i alle fall er i stand til å håndtere en del av denne kompleksiteten, uten å måtte bygge dette fra bunnen av. 

«One size fits nobody»

Ifølge Borge har «master data management» tradisjonelt vært en slags idé om at må finne en fellesnevner for alle disse grunndataene, bli enige om slik som hva en kunde er, og hva produktet til virksomheten er, og så definere dette én gang for alle på tvers av hele virksomheten. 

– Så skal denne definisjonen brukes i alle prosesser. Men det stemmer ikke. «One size fits nobody», og slik er det med data også. Det finnes mange perspektiver. Jeg eksisterer som en person, men strømleverandøren min har et annet perspektiv på meg som kunde enn det de har på meg som leverandør til den samme industrien, sier Borge. 

– Med «data fabric» veves dataene sammen og gir et bilde. Det er ingen fast form, og vi må tåle at det finnes mange systemer, som hele tiden samarbeider. Det er egentlig kombinasjonen av dette som er sannheten. 

Ifølge Borge sies det at det egentlig bare finnes to store problemer innenfor IT.

– Det ene er navnekonvensjon. Hva skal du kalle ting? Det andre er «når skal du invalidere cachen din?». For ingenting er sanntid. Sanntid er en illusjon. Det vi har løst med Sesam, er det sistnevnte av de to problemene. Vi vet når du skal invalidere cachen din, hevder han.

Dette behøver litt forklaring

Det som Sesam-komponenten egentlig gjør, er at den første trekker ut dataene fra de ulike systemene med de språkene og API-ene som systemene tilbyr. Deretter legges det på en semantisk kontekst, slik at Sesam vet hvilket system som sa «hva, når og hvor». Ingen data går tapt underveis, og de samles i en databank som tar vare på alle versjoner av disse dataene, samlet i ett objekt. Dermed finnes det bare ett objekt av for eksempel en gitt person, samtidig som at man har alle perspektivene og kan bruke de samme dataene til mange ulike ting. 

– Alle disse systemene samler sammen alle dataene på et datanivå, og du bruker de samme dataene til å sende ut til tusen forskjellige systemer, i litt forskjellig form. Dersom én egenskap i ett system endrer seg, så vet vi alle avhengigheter. Vi invaliderer bare cachen akkurat der det skal skje og når det skal skje, avslutter Borge.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.