Samarbeid Sun-Fiat for Java til biltjenester

Et samarbeid mellom Sun og telematikkselskapet Targasys i Fiat-gruppen skal lage en åpen Java-arkiktektur for telematikktjenester til biler.

Sun og Targasys ser for seg en "telematisk kontrollenhet" i bilen, som laster ned og kjører tjenester knyttet til trafikkinformasjon, ruteveiledning, overvåkning av bilens tilstand og mobil e-handel. Samarbeidet tar sikte på å bygge en arkitektur for leveranser av slike tjenester, basert på Java og åpne standarder.

Targasys Holding ble opprettet i 1996 for å ta seg av Fiat-gruppens engasjement innen trådløse data- og teletjenester rettet mot bilister, og ser på seg selv som en "telematics services provider" eller "TSP". Det begrunner valget av Java med at det er et vellykket grunnlag for trådløse tjenester for mobiltelefoner og hånd-PC-er.

Sun inngikk tidligere denne måneden en tilsvarende avtalen med den amerikanske TSP-en Wingcast, rettet mot bilmerket Ford.

Til toppen