Samarbeider for å bekjempe svindel

Norske Internett- og teleselskaper har dannet en ny bransjeforening som skal samarbeide om sikkerhet gjennom å bekjempe svindel og misbruk av tjenester.

Foreningen har fått navnet ITAKT, eller Internett- og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak og ble etablert etter initiativ fra Telenor tidligere i år og stiftet under et møte i Oslo 31.oktober.

Enitel, Bane Tele, KPNQwest, NetCom, PowerTech, Tele2 Norge, Telenor, Uninett og UUNET er medlemmer i gruppen fra starten som ledes av Jan Fosse fra NetCom.

- Slikt samarbeid ser vi i andre bransjer og i andre land, sier Fosse. - Jeg mener at tiden er moden også for oss som tilbyr Internett- og telekommunikasjon å tenke slik.

Foreningen tar sikte på å etablere arbeidsgrupper og nettverk der medlemmene kan samarbeide om utfordringer som må løses i fellesskap. Det er også et klart siktemål å bidra til at bransjen på en del kompliserte felter har et konsekvent og ryddig forhold til myndighetene. Det gjelder for eksempel overfor politi- og påtalemyndighet, sier Jan Fosse.

Han understreker videre at foreningen ikke ønsker å leve sitt liv bak lukkede dører. Vi tar blant annet sikte på å arrangere åpne møter og seminarer om spesielle tema, forteller han.

Behovet for en slik bransjeforening har oppstått som en følge av at tele-liberaliseringen har skapt et marked med stadig flere aktører, mens den teknologiske utviklingen gir uærlige sjeler stadig nye muligheter. Mens konkurransen raser med uforminsket styrke på kommersiell side, innser man behovet for et formalisert samarbeid innen sikkerhet for å beskytte seg og sine kunder mot økonomiske tap som følge av kriminalitet og svindel.

Til toppen