Samferdselsministeren får KrF-allierte

Den nye samferdselsministeren Dag Jostein Fjærvoll får selskap av to KrFere i den politiske ledelsen i departementet. En politisk rådgiver fra Forsvarsdepartementet blir med Fjærvoll over, mens statssekretærstillingen besettes av nestformannen i Det norske Lutherske Indremisjonsselskap.

Den nye samferdselsministeren Dag Jostein Fjærvoll får selskap av to KrFere i den politiske ledelsen i departementet. En politisk rådgiver fra Forsvarsdepartementet blir med Fjærvoll over, mens statssekretærstillingen besettes av nestformannen i Det norske Lutherske Indremisjonsselskap.

Som vanlig er ved statsrådskifte, dukker det også opp nye ansikter i den politiske ledelsen i departementet. Med en statsråd fra Venstre (Odd Einar Dørum) på plass i Justisdepartementet sist mandag, forsvinner også at de politiske Venstre-rådgiverne, Atle Hamar og Tore Killingland, ifølge vanlig praksis ut av Samferdselsdepartementet.

De har sammen med Dørum sittet siden regjeringsskiftet 17. oktober 1997.

Inn kommer en tidligere alliert av Fjærvoll fra Forsvarsdepartementet, Torunn Elise Kvisberg. I to og en halv måned har hun vært politisk rådgiver hos forsvarsminister Fjærvoll før hun nå fortsetter arbeidet for å løse samferdselsoppgaver, inkludert norsk telepolitikk.

Kvisberg har vært aktiv i lokalpolitikken i Oppland og medlem av internasjonalt utvalg og valgkomiteen i KrF sentralt. Fra 1994 til 1998 jobbet hun ved Lovavdelingen i Justisdepartementet før hun fikk et kort opphold i 1998 som dommerfullmektig ved Nedre Romerriket herredsrett.

Det er også kommet inn ny statssekretær, en stilling som ofte blir betegnet som visestatsråd - selv om statssekretæren ikke kan representere ministeren i Stortinget eller i statsråd hos Kongen.

Svein-Ottar Sandal er en veteran innen KrF med deltakelse i fylkestingene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane pluss ordførerverv og representant for kommunestyret i Haram kommune.

Til daglig er Sandal leder i renovasjonsselskapet Nordfjord Miljøverk, og innehar et verv som nestformann i Det norske Lutherske Indremisjonsselskap før han nå flytter til Oslo.

Torild Skogsholm har vært statssekretær i Samferdselsdepartementet under Dørum.

Til toppen