Sannsynlig utsettelse av saken mot Microsoft

Dommeren fastholder at vitneavhørene før selve rettssaken skal være offentlige. Microsoft anker til en høyere rettsinstans og kan oppnå en utsettelse.

Avhøret av Bill Gates skulle begynt i går. To forhold taler nå for en utsettelse, ikke bare av avhørene, men også av selve rettssaken. Det ene er at Microsoft har anket til en høyere rettsinstans for å få kjent avgjørelsen om offentlige vitneavhør ugyldig. Det andre er at dommeren forlanger at partene må bli enige seg i mellom hvordan avhørene skal gjøres kjent overfor publikum, hvor mange tilskuere det skal være, og hvor mange journalister som skal tillates.

Det er ennå ikke klart om anken vil bli behandlet eller ikke.

Tidligere i sommer ba Microsoft om syv måneders ekstra tid til å forberede sitt forsvar mot søksmålene fra USAs justisdepartement og 20 delstater. Dette kravet ble avvist av dommeren.

Til toppen