SAP kartlegger lading av el-biler

Samarbeider med Tech Mahindra.

SAP kartlegger lading av el-biler
Vilkårlig lading av el-biler kan føre til for høy belastning på strømnettet. Et samarbeid mellom SAP og Tech Mahindra skal redusere flaskehalsene. Bilde: Marius Valle

To internasjonale IT-aktører har slått seg sammen om en løsning som skal gi effekt av milliardinvesteringene i smarte nett.

Tyske SAP og indiske Tech Mahindra kjører i gang en pilot på når el-biler henter hvor mye strøm for å lade. Hensikten er å unngå overbelastning av strømnettet.

Les også: Dette er big data og kunstig intelligens i praksis

Alt på Hana Cloud

Bakgrunnen for samarbeidet er at SAP er i startgropa med en egen avdeling for tingenes internett, eller internet of things, IoT.

Den skal utvikle nye løsninger på området i samarbeid med andre IT-leverandører og oppdragsgivere.

Ambisjonene er ikke beskjedne:

– Vi skal bli ledende på dette området, sier SAPs nordiske innovasjonsdirektør Stefano Holguin i en pressemelding.

I utgangspunktet skal den nye avdelingen videreutvikle eksisterende applikasjoner. Det handler om blant annet SAP Vehicle Insights, Digital Farming, Predictive Maintenance og SAP Connected Logistics.

Partnere skal kunne bygge nye applikasjoner med SAP Hana Cloud Platform for tingenes internett. I praksis er det snakk om å koble sammen enheter, maskiner, kjøretøy og applikasjoner.

Les også: SAP er selvsikre med sin største nyhet siden 1992

Flaskehals

Blant de første oppgavene til det nye senteret er en big data-løsning som kartlegger lademønsteret for el-biler.

Denne ladingen krever høy effekt med fare for overbelastning av strømnettet hvis for mange biler lades samtidig,

Samarbeidet med Tech Mahindra har munnet ut i en første løsning som overvåker bruk av ladestasjoner og belastningen av transformatorstasjoner i sanntid.

Målet er å fordele ladingen utover døgnet for å unngå flaskehalser i strømforsyningen. Like sentralt er det å unngå kostbar utbygging av nettet.

Så du denne? – Å levere alt fra India vil aldri i verden fungere