SAP med trønderavtale om e-læring

Steinkjer-selskapet DataPower Learning har inngått en samarbeidsavtale om utvikling og leveranse av nettbaserte opplæringsprodukter til SAP.

Avtalen er inngått med SAP Nordic, og gjelder i første omgang utvikling av nettbaserte opplæringsløsninger for selskapets program Business Warehouse 2.0. Dette produktet ble valgt fordi det representerer et stort marked internasjonalt og fordi det er et av SAPs satsingsområder.

Samarbeidet er organisert på den måten at SAP og DataPower deler utviklingskostnadene og inntektene ved salget av produktet. SAP valgte, ifølge en pressemelding, å samarbeide med DataPower Learning på bakgrunn av selskapets kompetanse på pedagogikk og den web-baserte teknologien.

Konserndirektør i DataPower, Jan Helge Lillebo, er svært fornøyd, og mener kontrakten markerer et viktig gjennombrudd for DataPower.

E-læringsproduktet er 100 prosent web-basert og baserer seg på full bruk av multimedia med lyd og animasjon over vanlige internettlinjer.

SAP har et omfattende opplæringsprogram for både konsulenter og for brukere av programvare fra selskapet, og har i mange år drevet tradisjonell klasseromsundervisning.

Moderne og effektiv læring skal være fleksibel og tilgjengelig for brukerne når de har tid og lyst til å studere, mener SAPs training manager Svein Åsen.

Les mer om:
;