SAP satser på Europas småbedrifter

SAP bruker sitt store kundearrangement i Lisboa til å framheve sin satsing på små og mellomstore bedrifter i Europa, Midtøsten og Afrika.

Satsingen på små og mellomstore bedrifter gjenspeiles i at SAP har funnet nye kanaler for å nå målgruppen, og innrettet sine produkter slik at implementeringen går fortere og man raskere igjen for investeringen.

Et annet prioritert område, er applikasjoner som skal gjøre det enklere for finansinstitusjoner å rette seg etter internasjonale regler som trer i kraft de kommende årene.

SAP har inngått en avtale med Hewlett-Packard om distribusjon av forretningspakken Business One i mer enn 30 land i Europa, Midtøsten og Afrika. Den såkalte "HP-kanalen" skal åpnes først i Tyskland, deretter i Østerrike, Sveits, Storbritannia og Benelux.

HP har nylig kunngjort en tilsvarende avtale med Oracle, om distribusjon av dettes selskapets applikasjonsserver.

For å hjelpe kunder til å få mer ut av SAP-programvare, er det opprettet en "Global Custom Development Services Organization" med tilbud innen prosjektstyring og -vurdering, løsningsdesign og programmering. Organisasjonen skal benytte en ny type metodikk som reduserer tid, ressurser og risiko i implementasjonsfasen. Den nye metodikken skal være spesielt givende for anvendelser rettet mot forsyningskjeder ("Supply Chain Management").

Overfor bank og finans tilbyr SAP programvare som sørger for at de etterkommer to kommende internasjonale standarder, EUs nye regnskapsstandard IAS ("International Accounting Standards") som gjøres gjeldende fra 2005, og Basel II som fra 2006 regulerer hvordan banker skal styre og rapportere kapital og risiko.

Til toppen