SAP troner igjen

Bunnlinjen spratt 50 prosent opp, og utsiktene til 2003 er utmerkede. Bare i USA er det tegn til skygge over Tysklands IT-juvel SAP.

SAP leverer store forretningssystemer med tilliggende support og service. I 2002 fikk selskapet flere nye produkter ut til markedet, blant dem den portalbaserte kundehåndtereren mySAP CRM, og ressursforvaltningssystemet R/3 Enterprise. Sammen med kostnadskutt og intern effektivisering la dette grunnlaget for det beste kvartalsresultatet i selskapets historie, 474 millioner euro, 50 prosent bedre enn i fjerde kvartal 2001. Omsetningsfallet begrenset seg til 2 prosent, til 2,28 milliarder euro. Marginen er bedret fra 20 prosent til 22,7 prosent.

For hele året 2002 økte omsetningen med 1 prosent til 7,4 milliarder euro, fordelt på 2,3 milliarder euro i programvarelisenser, 2,4 milliarder euro i andre produktrelaterte inntekter, og 2,6 milliarder euro i konsulentinntekter og opplæring. Driftsresultatet (EBITDA) var 1,8 milliarder euro, med et netto resultat på 509 milliarder euro.

I 2003 ser SAP for seg en omsetningsvekst på rundt 3 prosent, og en bedring av marginen til 23,7 prosent.

Det er en påfallende skjev geografisk fordeling av utviklingen i lisenssalget i fjerde kvartal. Markedet i USA har krympet sterkt, og der har SAP falt med 26 prosent. Fordi blant andre Siebel, PeopleSoft og Oracle falt enda mer, er SAP tilbake som den største leverandøren av storbedriftsapplikasjoner i USA. I Europa er det en økning på 4 prosent, mens økningen i Tyskland er på hele 27 prosent.

I Norge gjør SAP det svært skarpt, med hele 37 prosent vekst i produktrelatert omsetning i 2002. Samlet sett økte omsetningen med 27 prosent til 276 millioner kroner. 45 nye kontrakter ble inngått, hvorav rundt 15 med nye kunder, blant dem ABB Offshore, Hennig-Olsen Is, Nordea, Rieber, Stabburet, Forsvaret og Statkraft. Salgsdirektør Øystein Rød regner med at målet om 25 prosent markedsandel i 2004 vil kunne realiseres. Dette målet ble uttrykt i mai 2001 og utgjør en dobling av den daværende markedsandelen.

Les også

USA-markedet er det eneste analytikerne trekker fram som usikkerhetsmoment i forhold til SAPs prognoser for 2003. Ellers betraktes de som forholdsvis forsiktige.

Til toppen