Sårbarhetsutvalg varsler radikale endringer for Norge

Tirsdag legger sårbarhetsutvalget til Kåre Willoch fram sin innstilling. Det varsles radikale endringer for å ivareta sikkerheten i det norske samfunnet.

Innstillingen legges fram tirsdag 4. juli klokka 12 for justisminister Hanne Harlem og gjøres samtidig tilgjengelig over Internett.

Utvalget ble nedsatt av daværende justisminister Odd Einar Dørum 3. september i fjor. (Se artikkelen Willochs sårbarhetsutvalg kan endelig gi debatt.) Innstillingen skal rette et kritisk søkelys på sårbarhet innen områder som transport, olje, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, matvare og informasjonsberedskap.

I sitt forhåndsvarsel skriver Justisdepartementet at utvalget legger frem forslag om radikale endringer.

En liknende men noe mer begrenset utredning ble foretatt av et offentlig sårbarhetsutvalg under Helge Seip i 1986. Denne utredningen ble ikke fulgt opp politisk, og bare ett parti, Helge Seips eget Det liberale folkeparti, leverte synspunkter til høringsrunden.

Da Willochs utvalg ble oppnevnt, ble det sagt at utredningen skulle følges opp i Stortinget.

Til toppen