Satellitter kan gi milliarder

Telenors investering i Inmarsat tidligere i høst kan vise seg å være gjort på et svært gunstig tidspunkt. Investeringen kan på under ett år doble verdien på Telenors Inmarsat-aksjer.

I september benyttet Telenor anledningen til å kjøpe seg opp i Inmarsat ved å overta en tredel av aksjene til Lockheed Martin Global Telecommunications og økte dermed sin andel av selskapet fra syv til 15 prosent. Aksjeposten er bokført av Telenor til vel 1,9 milliarder kroner.

Etter planen skal Inmarsat børsnoteres til våren, og det er i den forbindelse den britiske avisen Daily Mail skriver at selskapet skal være verdt minst 2 milliarder pund, eller nærmere 27 milliarder kroner.

Saken, som blant annet gjengis i Aftenposten fredag, henviser til at dette også kan påvirke verdifastsettelsen av Telenor ved at de fleste i sine antakelser og verdivurderinger tar utgangspunkt i Telenors egen verdiantakelse.

Dersom verdien ved børsnoteringen av Inmarsat fastsettes til 27 milliarder kroner, vil Telenors andel på 15 prosent bety en aksjeverdi på over 4 milliarder kroner. Telenor betalte vel 1,5 milliarder kroner for aksjene i Inmarsat, som da priset selskapet til i underkant av 19 milliarder kroner.

Inmarsat ble etablet i 1979 for å formidle kommunikasjon for den maritime bransjen.

Til toppen