- ScaNet har nådd kritisk masse

- Med oppkjøpet av Athena Konsult føler vi at vi har nådd den nødvendige kritiske massen for å bli markedsledende innen intranett/Internett- løsninger, sier daglig leder i ScaNet, Espen Halvorsen.

ScaNet ble etablert i fjor sommer som kompetansebedrift for Lotus Notes og Domino av fire personer fra Lotus Development Norway. Selskapet har markert seg kraftig innen webpublisering og intranett-løsninger. Oppkjøpet av Athena med sine ni årsverk fører ScaNet opp i 20 ansatte, fordelt på salg, prosjektledelse, systemarkitektur og utvikling og drift av løsninger.

Athena ble etablert i fjor høst, og har den samme forankringen innen Notes og Domino. Espen Halvorsen fortsetter som daglig leder i det utvidede ScaNet.

Oppkjøpet av Athena bringer med seg en rekke nye porteføljer, men endrer ikke på selskapets kundeprofil. Den er først og fremst innrettet mot store bedrifter med et visst innslag av det Halvorsen kaller "midsize".

Halvorsen oppfatter selskapets spisskompetanse innen Notes og Domino, og satsingen på denne plattformen, som en utpreget styrke.

- Vi satser på Notes til databasefunksjonene og Net Objects Fusion til layout. Det er en sammensetning som har vist seg å være utmerket til de store løsningene vi er kjent for. Det gir kundene store muligheter til å definere spesielle krav til systemet, og samtidig få en løsning der deres egne kontrollerer fullt ut alt som legges ut, enten eksternt, internt, eller til avgrensede grupper blant deres egne kontakter. Tendensen er stadig mer at bedrifter ønsker funksjonalitet, og bryr seg ikke om det er Microsoft, Netscape eller Lotus i bunn, bare de får en god løsning. Siden vi tilbyr fritt valg mellom Lotus-klient og nettleser, er det opp til kundene selv å velge hva som passer best til de gruppene de betjener.

I vinter uttalte Halvorsen at ScaNet ville gå i null allerede i 1998.

- Regnskapssjefen ga meg på pukkelen for den uttalelsen, sier Halvorsen. - Det riktige er at vi i løpet av høsten kommer til å tjene penger, måned for måned. Men jeg kan ikke si noe om hvorvidt dette vil dekke underskuddet fra månedene før. Det som er sikkert, er at oppkjøpet av Athena vil bedre vårt driftsregnskap.

Flere andre bedrifter tilbyr webløsninger basert på Notes og Domino, blant dem New Media Science og Intervett.

- Det viser hvor sterk plattformen er. Konkurransen vil ikke hindre oss fra å være markedsledende i dette segmentet.

Produktporteføljen har elementer som web-hotell, Internett e-postkonvertering, web-publiseringsprodukter, dynamisk databasetilgang fra web, intranett, system- og applikasjonsarkitektur i Notes, implementering og drift av Lotus Domino og lisenssalg av Lotus PassportAdvantage. Det eneste som mangler, er løsninger for ekstern elektronisk handel. Disse skal være under utvikling, i påvente av at SET-standarden for sikre pengeoverføringer integreres i Notes.

Til toppen