SEC skjerper 2000-kravene

Amerikanske børsmyndigheter høyner kravene til børsnoterte selskapers rapportering om hvordan de håndterer År 2000 problemet. Samtidig minner myndighetene om at selskapene er beskyttet mot søksmål knyttet til utsagn om selskapenes fremtid.

Krefter i det amerikanske politiske miljøet har vært meget kritisk til den informasjonen børsnoterte selskaper gir sine eiere og kunder om år 2000 problemet.

Spesielt Senator Bob Bennet har vært meget kritisk til manglende informasjon fra næringslivet (se lenke i høyre marg). Bennet leder en enge komite som Senatet i USA har oppnevnt for å følge opp år 2000 problemet.

Nå strammer amerikanske myndigheter, i praksis Securities and Exchange Commission (SEC), grepet og stiller høyere krav til selskapenes rapportering til aksjemarkedet (i høyre marg finner du lenken til SEC sin egen anbefaling om hvordan informasjon som bør avgis).

De nye retningslinjene fra SEC pålegger selskapene å fortelle hvilken risiko de løper i forbindelse med at datamaskiner og systemer ikke takler overgangen fra år 1999 til år 2000, samt å fortelle hvordan de vil håndtere denne risikoen.

Samtidig påpeker SEC at selskapene når de gir slik informasjon i sine finansielle rapporter er beskyttet mot søksmål på lik linje med den beskyttelsen de nyter for andre utsagn om selskapets fremtid. (Safe Harbors for Forward-Looking information).

Denne påpekingen kommer som en følge av at flere selskaper har ønsket å minimere informasjonen de gir om år 2000 problemet i frykt for senere søksmål.

I Norge har Oslo Børs nøyd seg med å presisere hvordan selskapene i sin regnskapsrapportering skal håndtere år 2000 problemet. Det er ikke foretatt undersøkelser av selskapenes rapportering med sikte på å avdekke om selskapene spesifikt følger opp rapporteringsplikten på området år 2000.

Til toppen