- Selvkjørende biler har ikke forårsaket ulykker

Google hevder de er tryggere enn menneskelige førere.

- Selvkjørende biler har ikke forårsaket ulykker
Googles selvkjørende bil. 20 slike ruller på amerikanske veier, stort sett i byene, og samler inn enorme mengder data. Bilde: Google

Seks år etter at prosjektet med selvkjørende biler ble satt i gang, deler Google nå sine erfaringer, spesielt med tanke på sikkerhet. 

Det med sikkerhet er jo kanskje det viktigste spørsmålet for mange - kan førerløse biler gjøre veiene sikrere, eller er det fare forbundet med å la bilene kjøre seg selv?

Er det fare involvert, er det ikke bilenes skyld, sier Google. Selskapet har publisert et innlegg på nettstedet Medium, der de går gjennom sine erfaringer basert på seks år med testing.

Les også: Mystiske Apple-biler observert.

Totalt sett har Google-bilene vært involvert i 11 ulykker, og ingen av dem har vært alvorlige - ingen personskader og kun mindre skader på bilene. Ingen av dem var heller bilenes skyld, mener selskapets Chris Urmson. 

Syv av hendelsene var påkjørsler bakfra, noen fra siden og noen involverte andre biler som kjørte på rødt.

Store mengder data

Det er over 20 selvkjørende Google-biler på amerikanske veier, og de kjører nå i snitt 10.000 mil (rundt 16.000 kilometer) i uken i automatisk modus. I hovedsak er dette i bygater. 

Små ulykker som nettopp de Google-bilene har blitt utsatt for er det lite forskning på, da de sjelden blir innrapportert. Det er dermed mye verdifull data som Google har samlet inn om slike hendelser, og som skal bidra til mer effektiv bykjøring, skriver Urmson.

Sensorene i bilene kan nå ha full oversikt over andre biler, syklister og fotgjengere, og har 100 prosent oppmerksomhet i alle retninger hele tiden, noe som ikke kan sies om menneskelige førere, ifølge Google. 

Sensorene har bidratt til mye nyttig informasjon - for eksempel er bilene nå programmert til å pause et lite øyeblikk når lyset i et kryss blir grønt, i tilfelle noen er utålmodige eller uforsiktige og fyker gjennom krysset. 

Det er mange andre elementer Google trekker frem, som biler som havner i motsatt kjøreretning eller førere som oppfører seg som om Google-bilen ikke var tilstede.

Usikkerhet

Google er naturligvis interessert i å fremstille sine selvkjørende biler i best mulig lys, men som Associated Press påpeker i en separat artikkel - det er lite gjennomsiktighet når det gjelder ulykkesstatistikkene, og man blir nødt til å ta Google på ordet. Mange amerikanske stater har lover som ikke tillater å offentliggjøre detaljer om ulykkene, og det er først siden september at California krever at alle ulykker med selvkjørende biler blir offisielt registrert.

Bilene kjører selv om ti år, mener ITS Norge.