SensoNor vil investere 500 mill.

I løpet av 1999 vil SensoNor trenge 500 millioner kroner dersom selskapet skal realisere sine planer om et nytt produksjonanlegg på Skoppum utenfor Horten. Anlegget, som fortsatt er i planleggingsfasen, skal bygges i forbindelse med nasjonalt forskningssenter med totalpris på én millard kroner.

Dersom SensoNor lykkes i sin nye og bredere satsing på mikrosensorer, vil kapasiteten i selskapets nåværende anlegg være sprengt i 2001. Selskapet er derfor blitt den sterkeste pådriveren til et nasjonalt forskningssenter for mikrosystemer. Senteret vil opprettes i samarbeid med blant andre Sintef og de ulike universitetene, og vil få en total prislapp på èn milliard kroner.

- Sensonor, som vil få et nytt produksjonsanlegg i forbindelse med anlegget, må trolig bidra med rundt halvparten av prosjektets totalpris når det forhåpentligvis påbegynnes mot slutten av 1999, sier administrerende direktør i SensoNor ASA, Sverre Horntvedt, til digi.no.

Han forklarer at den halve milliarden trolig vil finansieres delvis gjennom lån og delvis gjennom kapitalutvidelse i SensoNor.

- Den andre halvdelen skal finansieres gjennom støtte fra private bedrifter og det offentlige. Om prosjektet blir realisert er derfor i stor grad en politisk beslutning, sier Horntvedt som mener signalene i regjeringens IT-plan taler for at prosjektet blir realisert. Han forteller at selskapet for tiden er i dialog med Norsk Forskningsråd for å få klarsignal, og understreker at prosjektet foreløpig er på planleggingsstadiet.

Til toppen