Sensur-frihet gir penger i kassa

Prinsedømmet Sealand, på en plattform i den engelske kanal, tilbyr sikre og ikke lovregulerte datatjenester. Det er klart de tjener penger.

Det tidligere antiluftskytstårnet Roughs Tower ligger midt i den engelske kanal. I dag huser plattformen prinsedømmet Sealand, som leier ut plass til ISP-en HavenCo. HavenCo leier ut plass og internettlinjer til selskaper som vil ha ikke-regulert, skattefri nettilgang, og dét tjener de penger på.

Roughs Tower ble annektert av krigsveteranen Paddy Roy Bates i 1967, da det lå i internasjonalt farvann. Siden den gang har han hevdet selvstendighet for Sealand. På Sealands nettsider kan en lese om rettsavgjørelser plattformgjengen mener viser at de er anerkjent som egen nasjon, og hittil har de i alle fall fått være i fred, noe som tiltrakk seg forretningsmannen bak HavenCo.

Ifølge en artikkel på BBCs nettsted, har HavenCo raket inn gode kroner på sin ISP-plan helt siden sommeren 2001. I betongpillarene under plattformen har HavenCo installert en serverpark, som er koblet til fete nettlinjer via satellitt.

Siden Sealand ligger langt vekk fra de stadig strammere reglene for Internett-kommunikasjon som innføres både i Europa, USA og andre steder på kloden, tiltrekker plattformen seg nettjenester som kanskje ikke hadde fått plass andre steder, samt tjenester som frykter utlevering av sine kunders personlige data.

Mange medier leverte oppslag av typen "Piratstat i Nordsjøen" da HavenCo lanserte sin plan, mye på grunn av at HavenCo tilbyr full anonymitet og garanterer at ingen stat skal få innsyn i innholdet på deres servere.

Økokrim uttrykte bekymring for saken, og de fleste artikler nevnte barneporno og annen kriminalitet som illustrasjon på farene ved anonymitet. På den andre siden er nok den tibetanske eksilregjeringen glade for å få et trygt sted å legge sine data, noe de da også har gjort hos Havenco.

Selskapet forbyr barneporno, SPAM og hacking via sine servere, og de langt fleste nettsidene de er vertskap for så langt, er pengespill og casino-tjenester. Men de har da også rekruttert en god andel politiske organisasjoner som ønsker å være på sensurfritt område, og Havenco mener det er viktig at noen kan tilby et trygt sted å legge ut informasjon, uten å risikere å bli saksøkt av store selskaper, for eksempel.

Dette har vist seg å være business.

- Vi har tjent penger fra sommeren 2001, så fra et kommersielt standpunkt kan vi fortsette i all evighet, sier gründer Ryan Lackey til BBC.

- Regulering i andre land bare øker etterspørselen etter våre tjenester, sier han.

Til toppen