Ser mørkere på fremtiden

- Konsekvensene av finanskrisen blir tydeligere for hver dag, sier Telenor-sjef Ragnar Kårhus.

Ser mørkere på fremtiden

- Konsekvensene av finanskrisen blir tydeligere for hver dag, sier Telenor-sjef Ragnar Kårhus.

Abelia har gjennomført en undersøkelse der de spurte daglige ledere hos medlemsbedrifter om deres utsikter for neste år.

Blant foreningens kunnskapsbedrifter tror nær halvparten på økt omsetning, mens 34 prosent forventer økt omsetning utenlands.

Den viktigste utfordringen neste år blir mangel på kvalifisert arbeidskraft ifølge respondentene.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor har etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft gått markant ned. Ifjor høst oppga 61 prosent at dette var en flaskehals. Nå er tilsvarende tall 39 prosent.

Undersøkelsen viser at 41 prosent av bedriftene planlegger nyansettelser neste år. 22 prosent vil trappe opp investeringer, mens 55 prosent vil opprettholde investeringsnivået.

Relativt sett er dette gode fremtidsutsikter, spesielt tatt i betraktning de globale økonomiske nedgangstidene.

Foreløpig ser det altså ikke ut til at finanskrisen har gitt de store ringvirkningene for kunnskapsbedriftene. Men i en pressemelding advarer Abelia om at optimismen er i ferd med å snu.

- Jeg er redd for at optimismen vi ser i undersøkelsen kan bli dempet ytterligere i ukene som kommer, sier Abelia-sjef Paul Chaffey.

På et styremøte i Abelia forrige uke kom det også fram at bekymringene for framtiden har vokst betraktelig bare de siste par ukene.

- De realøkonomiske konsekvensene av finanskrisen blir tydeligere for hver dag, sier leder for Telenor Norge, Ragnar Kårhus, som er blant respondentene i Abelias medlemsundersøkelse.

I dag hadde jeg faktisk svart mer negativt enn for bare noen uker siden - I dag hadde jeg faktisk svart mer negativt enn for bare noen uker siden, fortsetter han.

Et samlet styre i Abelia støtter dette synet, og nå mener de at optimismen er i ferd med å snu.

Undersøkelsen ble gjennomført forrige måned og omfatter 170 daglige ledere av totalt rundt 700 medlemsbedrifter.

Til toppen