Servermarkedet krympet i tredje kvartal

Nedgangen i omsetning er den største siden 2002, advarer IDC.

Servermarkedet krympet i tredje kvartal

Nedgangen i omsetning er den største siden 2002, advarer IDC.

Analyseselskapet IDC har publisert sine anslag over den globale omsetningen av servere i tredje kvartal. Siden tredje kvartal 2007 har omsetningen falt med 5,2 prosent til 12,6 milliarder dollar.

Fallet er det største siden fjerde kvartal 2002, ifølge IDC. Veksten i volum er beskjedne 2,8 prosent.

Omsetningen i volumsegmentet falt 7,2 prosent. Det er første gang på 14 kvartaler at dette segmentet opplever omsetningssvikt. IDC definerer segmentet som enhver server som koster mindre enn 25 000 dollar.

Innen mellomstore (prisnivå 25 000 til 499 999 dollar) servere var omsetningssvikten enda mer dramatisk: 9,5 prosent. Bare innen det øverste segmentet for store bedriftsservere (prisnivå en halv million dollar og oppover) økte omsetningen, med 4,0 prosent.

Matt Eastwood i IDC forklarer at to serverkategorier gikk mot strømmen: bladservere og IBMs stormaskiner (System z).

– Alle er i ferd med å øke utnyttelsesgraden på sine servere, med tanke på å utsette nye innkjøp mest mulig, sier han.

Brutt ned på leverandører, viser IDCs tall at de tre største gjør det bedre enn markedet. Svikten hos HP er mindre enn hos IBM, slik at de to har noenlunde samme markedsandel, i overkant av 30 prosent.

Sun opplevde en omsetningssvikt på 10,9 prosent, og er nå nede i en markedsandel på 9,5 prosent.

Fordelt på operativsystem ser utviklingen slik ut:

  • Windows-servere falt i takt med markedet, med 5,1 prosent til 5,1 milliarder dollar. Markedsandelen er 40,8 prosent.
  • Linux-servere falt med 2,5 prosent, altså mindre enn markedet, til 1,8 milliarder dollar, tilsvarende 14,0 prosent av den globale serveromsetningen.
  • Unix-servere falt med 8,4 prosent til 3,7 milliarder dollar, en andel på 29,7 prosent.
  • z/OS-servere (IBM stormaskiner) vokste med 24,8 prosent til 1,2 milliarder dollar, en andel på 9,4 prosent. Det er tredje kvartalet på rad med økning for denne plattformen.

IDC mener økningen til IBMs stormaskiner ikke bare kan forklares med den nye z10-familien som kom på markedet mot slutten av 2007, og som mange kjøpere har ventet på en stund. Det innebærer at IBM også får aksept for sine argumenter om at det er generelt sett kostnadseffektivt å bygge ut en infrastruktur basert på stormaskiner.

Innen x86-servere generelt, uavhengig av operativsystem, viser IDCs tall en nedgang på 6,6 prosent fra tredje kvartal i fjor, til 6,9 milliarder dollar. Det er den største nedgangen på seks år i dette segmentet.

Bladservere, som IDC vurderer uavhengig av operativsystem og prosessor – de tilbys med x86, Itanium og Sparc – vokste med 29,5 prosent til 1,4 milliarder dollar, altså 11,0 prosent av det samlede servermarkedet.

Her er HP fortsatt suveren, med en vekst på 55,5 prosent til en markedsandel på 54,7 prosent. IBM er på andre plass med en andel på 22,9 prosent, mens Dell er på tredje med en andel 9,3 prosent av den samlede omsetningen av bladservere.

    Les også:

Til toppen