Serversalget vokser

IDC ser starten på en betydelig utskiftingssyklus.

Serversalget vokser
De globale serverleveransene har vokst i andre kvartal 2015. Bilde: IBM

Analyseselskapet IDC har kommet med en fersk analyse over servermarkedet, og påpeker at inntjeningen i bransjen har vokst med 2,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I andre kvartal 2014 har bransjen tjent inn 12,6 milliarder dollar.

IDC påpeker at servermarkedet er i ferd med å bytte ut infrastrukturen: Systemene som ble satt i gang kort tid før finanskrisen begynner nå å bli modne for utskiftning. Det forventes at denne utskiftningssyklusen vil fortsette godt utover 2015, og vil forsterkes ved at Microsoft avslutter støtten for Microsoft Windows Server 2003, samt Intels utrulling av Grantley Xeon EP-plattformen, i tillegg til flere andre plattform-annonseringer.

Ifølge IDCs tall er det fremdeles HP som er den største leverandøren av servere, med 25,4 prosent av markedet. Deretter følger IBM og Dell, samt Oracle og Cisco på en delt fjerdeplass.

Blant funnene til IDC er at etterspørselen etter x86-servere har økt i andre kvartal 2014, med inntekter i dette segmentet på 9,8 milliarder dollar. Det ble levert 2,2 millioner slike servere.

Etterspørselen etter ikke-x86-servere har falt, og omsetningen i segmentet er 12,8 prosent mindre. IBM dominerer dette segmentet med 69,1 prosent.

Bladservere har vokst med 7 prosent, og utgjør 17 prosent av den totale inntjeningen i markedet. HP er nummer en i dette segmentet, med 42,2 prosent.

Såkalte tetthetsoptimaliserte servere skal ha vært vanskelig å beregne, grunnet flere usedvanlig store utrullinger i andre kvartal 2013. Inntjeningen har likevel falt med 7,6 prosent, og leveransene falt med 16,1 prosent. Dette segmentet utgjør 9,7 prosent av alle globale serverleveranser.

Status på markedet ifølge IDC.
Status på markedet ifølge IDC. Bilde: IDC

Når det gjelder regional vekst, skjer mesteparten av denne i Europa og Asia/Stillehavsregionen (unntatt Japan). Det kinesiske markedet vokser kraftig, med 19,4 prosent vekst i inntjeningen sammenlignet med i fjor.

Kuba Stolarski, en av analytikerne hos IDC, påpeker at behovet for servere for nettsky-løsninger vil drive markedet fremover i overskuelig fremtid. Det konkluderes også med at både Bladservere og tetthetsoptimaliserte servere vil vise til vekst i tiden fremover, selv om de leveres til forskjellige typer kunder.