Siebel fornyer sitt partnerskap med Sun

Et par dager etter å ha satt sin elsk på Microsoft og .Net, fornyer Siebel sitt strategiske partnerskap med Microsofts erkefiende Sun.

Kunngjøringen tidligere denne uken om et strategisk samarbeid mellom Siebel og Microsoft ble tolket som et viktig framskritt for .Net i forhold til Java innen bedriftskritiske applikasjoner, og som et mulig forvarsel om at Siebel, verdens største leverandør av kundestøttesystemer og ifølge Red Herring verdens nittende raskest voksende selskap, kunne være en oppkjøpskandidat for Microsoft.

Les også

Onsdag sendte Siebel ut en pressemelding der det heter at selskapets "globale strategiske allianse" skal utvides. Siebel bekrefter sin fortsatt interoperablitet med Java-plattformen (mer spesifikt til Java 2 Enterprise Edition, kjent som J2EE) og sier den vil utvide dette med støtte for "J2EE Connectors" i versjon 7,5 av deres eBusiness Applications. J2EE Connectors er en standard arkitektur for hvordan ikke Java-baserte bedriftsapplikasjoner skal forholde seg til J2EE-plattformen.

Grunnlaget for det strategiske samarbeidet mellom Sun og Siebel ble lagt i 1998 da de to begynte å fronte markedet i fellesskap. I juli i fjor ble dette formalisert til en "Global Strategic Alliance". Detaljer om samarbeidet er gitt på det felles nettstedet Sun-Siebel.com.

Poenget med alliansen Siebel-Microsoft er altså ikke at Siebel avsverger J2EE til fordel for .Net, men snarere at Siebel, i likhet med SAP men i motsetning til mange andre, ønsker å ri begge hestene.

I en interessant kommentar fra Gartner til Siebel-Microsoft-alliansen pekes det på samarbeidet gjelder Siebels klient og ikke serversiden av Siebels produkter, og at kundene ikke har særlig å tjene på .Net-tilpasningen av Siebel-klienten med mindre man får til en vellykket iintegrasjon av det begge selskapene kan tilby på klientsiden. Det innebærer en effektiviserende integrasjon mellom Siebels tunge klient, og Microsofts kommende Office-klient, Outlook medregnet. Dette svarer til Microsofts uttrykte strategi for den kommende fornyelsen av Office, der integrasjon med bedriftssystemer er differensieringen mot gratispakker som OpenOffice og svært rimelige pakker som Suns StarOffice. På serversiden bevarer Siebel sitt "agnostiske" forhold til de rivaliserende plattformene.

Les også

Denne satsingen på en tung integrert klient står i motsetning til det alternativet svært mange uavhengige leverandører ser på som løfterik, nemlig tynne klienter som kan leveres gjennom en nettleser til både tynne terminaler, PC-er, PDA-er og mobiltelefoner. På den andre siden bør det understrekes at det finnes kurante løsninger for å levere Office og andre tunge klientapplikasjoner som tynne klienter til alle slags lette terminaler.

Til toppen