Sikkerhetssjefenes møteplass er 20 år

– De fleste jobber mye alene til daglig, forteller ISF-styreleder Lillian Røstad.

Sikkerhetssjefenes møteplass er 20 år
Lillian Røstad ble valgt til ny styreleder i ISF i mars i år. Denne uken står hun i spissen når ISFs høstkonferanse arrangeres i Strömstad. Bilde: Harald Brombach

STRÖMSTAD (digi.no): Norsk informasjonssikkerhetsforum (ISF) er 20 år i år og feirer dette blant annet med en ekstra stor utgave av organisasjonens årlige høstkonferanse. I løpet av tre dager får de omtrent 250 deltakerne mulighet til å lytte til kjente sikkerhetseksperter, knytte forbindelser og utveksle erfaringer.

– ISF har alltid vært en medlemsforening for å knytte kontakter, forteller Lillian Røstad, som er ny styreleder i ISF, til digi.no. Til daglig er hun seksjonssjef for informasjonssikkerhet i Difi.

– I tidligere år har ISF gjennomført flere prosjekter og publisert rapporter, men nå er det først og fremst en møteplass for folk som jobber med informasjonssikkerhet. Dette er folk som ofte jobber alene i bedriftene, forteller Røstad. Hun sier man ikke lenger kan håndtere sikkerheten helt alene.

– ISF er et forum som legger til rette for åpenhet mellom medlemmene om hendelser, forteller Røstad.

Intet mål om å vokse

Organisasjonen har omtrent 200 medlemsbedrifter. Mange har vært med veldig lenge, men det siste året har det kommet 19 nye medlemmer. Ifølge Røstad har de nye medlemmene kommet til nå fordi de ikke har kjent til ISF fra før. Organisasjonen annonserer ikke, og ifølge Røstad har den heller ikke noe mål om å bli så mange flere.

– I dag vet alle hvem alle de andre er. Det ville bli mindre oversiktlig dersom vi nærmet oss for eksempel tusen medlemmer, sier Røstad.

I løpet av året arrangerer ISF fire medlemsmøter, i tillegg høstkonferansen. Under medlemsmøtene er det vanligvis mer enn hundre deltakere. Vanligvis har høstkonferansen blitt arrangert ved Farris Bad, men den har nå blitt for stor. Derfor har den blitt flyttet til Quality Spa & Resort i Strömstad, men også der er det blitt helt fullt.

Historien

John Arild Amdahl Johansen i Buypass er tidligere styreleder i ISF.
John Arild Amdahl Johansen i Buypass er tidligere styreleder i ISF. Bilde: Harald Brombach

John Arild Amdahl Johansen, sikkerhets- og kvalitetssjef i Buypass, har vært styremedlem og styreleder i ISF i en årrekke. Han har skrevet en artikkel om ISFs historie som er utgitt her.

Ifølge Johansen ble ISF etablert i 1994 med Per Hansen i daværende PDI om pådriver. Et sonderingsmøte ble arrangert i sølvgruvene i Kongsberg. Formålet var å skape en mer spesialisert forening enn det som var tilgjengelig gjennom de mer ordinære dataforeningene. Målet var å jobbe aktivt og målrettet for å forbedre sikkerhetsnivået i Norge.

I løpet av det første året oversatte ISF den engelskspråklige standarden «NS7799: Code of Practice for Information Security Management» til norsk. Denne ble kjøpt inn til alle medlemmene. I årene som fulgte utga ISF flere veiledninger om IT-sikkerhet, både med praktiske råd og lover og regler.

ISF deler hvert år ut IT-Sikkerhetsprisen for å skape interesse for og fokus på betydningen av informasjons- og IT-sikkerhet. I de senere år har denne inngått som en del av Rosing-prisene, men med ISFs statutter og jurydeltakelse.

I 2002 ble det etablert et initiativ for både å rekruttere flere kvinner til ISF og å tilby de kvinnelige medlemmene et bedre tilbud. I forkant av høstkonferansen denne uken kunne Security Divas, som initiativet heter, invitere til faglig diskusjon i spa-avdelingen på hotellet.

Johansen avslutter sin oppsummering med å påpeke at trusselbildet har endret seg dramatisk de siste 20 årene, men er likevel sikker på at ISF vil bestå i minst 20 år til.

Les mer om: