Simulas Smittestopp

Simula langer ut: – Rapporten Amnesty har levert er direkte søppel, og er et stykke elendig arbeid

Simula kaller Smittestopp-rapporten til Amnesty for faglig svak.

Simulas hovedkontor ligger på Fornebu i Bærum. Illustrasjonsfoto.
Simulas hovedkontor ligger på Fornebu i Bærum. Illustrasjonsfoto.

Simula kaller Smittestopp-rapporten til Amnesty for faglig svak.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Vi synes rapporten til Amnesty er søppel! Det er altså et elendig stykke arbeid fra Amnesty sin side. De misbruker sin makt. De er veldig troverdige. De misbrukte denne troverdigheten, og etter vårt syn er konklusjonene fra Amnesty veldig dårlig fundert.

Det sa viseadministrerende direktør Kyrre Lekve i Simula på et foredrag der han snakket om Smittestopp i regi av IFI i forrige uke, før han fortsatte:

Aktivistagenda

Les også

Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve, tror ulempene ved å legge ut smittesporings-appen som åpen kildekode er større enn fordelene på kort sikt.
Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve. Foto: Simula

– Enten har de latt seg påvirke av en aktivistagenda eller så har de gjort det for å få egen oppmerksomhet. Begge deler er både uprofesjonelt og uforsvarlig. Både Simula og FHI oppfattet Amnestys rapport som faglig ekstremt svak.

Hør hele lydklippet her.

Lekve utdyper kritikken til digi.no. Han sier Amnesty er en organisasjon mange stoler på, og at de har misbrukt denne tilliten når de konkluderer med at Simula har hoppet bukk over menneskerettighetene i utviklingsprosessen. 

Simula–direktøren sier Smittestopp har tilfredsstilt alle kravene Amnesty har satt, med unntak av at data har blitt samlet inn om brukerne. 

Sendte brev til Mæland

Amnesty sendte 2. juni et brev til justisdepartementet der de stilte syv krav til norske myndigheter om utviklingen av Smittestopp–appen.

Kravene omfattet blant annet at appen måtte være frivillig å installere, at kildekoden var åpen for granskning, at dataene ikke benyttes i kommersielle formål og at den tilfredsstilte relevante lover til databeskyttelse. 

Simula mener de har kommunisert at dette er gjort til Amnesty i forkant av brevet som ble sendt justisminister Monica Mæland (H). 

– Derfor ble vi også veldig overrasket da Amnesty sidestilte Smittestopp med apper utviklet i Bahrain og Kuwait. Å sammenligne vår app med disse er helt meningsløst. Det er nesten ingen likhetstegn mellom dem. Å påstå noe slikt viser at rapporten er svakt faglig utført.

– Tendensiøs

Les også

– Amnestys direkte karakteristikker av Smittestopp er tendensiøse, og gidder man å tenke seg om i to sekunder og undersøker litt, ser man at meningsløsheten i påstandene deres er himmelhøy, sammenfatter Lekve til digi.no. 

Politisk rådgiver Gerald Kador Folkvord sier til digi.no at Amnesty ikke kjenner seg igjen i kritikken til Simula. 

– Jeg ble svært overrasket over kritikken fra Lekve. Amnesty har aldri hatt en krangel med Simula. Vi mener hverken at teknologene eller helseekspertene har gjort en dårlig jobb. Derimot mener vi at myndighetene og regjeringen har vært alt for opptatt av at Smittestopp skulle rulles ut fort, sier den politiske rådgiveren og fortsetter:

– Smittestopp endte opp som et prestisjeprosjekt der Norge skulle være først ute med en koronapp. Da har man måtte kutte noen svinger når det kommer til personvernet, med begrunnelsen at i «Norge så stoler vi på folk».

Faglig sterk

– Det er riktig at sjansen for misbruk av data er mindre i Norge enn den er i Bahrain og Kuwait, men inngrepet er det samme, og det er det vi har påpekt. Smittestopp har lagret mer informasjon enn nødvendig for smittesporing. Det har også Datatilsynet bekreftet.

Kador Folkvord mener rapporten organisasjonen hans har utarbeidet er faglig sterk.

Gerald Kador Folkvord er politisk rådgiver i Amnesty. Han mener Simula bommer fullstendig i sin kritikk av rapporten menneskerettsorganisasjonen lagde i sommer. Foto: Kyrre Lien

Den politiske rådgiveren sier Amnesty har egne eksperter på datasporing og overvåkning i en teknologilab i Berlin som har gått igjennom alle smittesporingsappene. 

Der jobber de daglig med denne type problemstillinger. 

– Teknologer kan være uenige, men det er viktig å påpeke at dette ikke er noen dillefanter som ikke kan noe om informasjonsteknologi. Det at Datatilsynet også advarte mot at appen var altfor inngripende og gikk altfor langt, viser at Amnestys kritikk var berettiget. Men å snu det på hodet og påstå at Datatilsynet bygget sine uttalelser på Amnestys konklusjon istedenfor å gjøre egne analyser, er fullstendig feil, sier han.

– Lite substans

Les også

Gerald Kador Folkvord mener det er komisk at rapporten omtales som søppel uten at Lekve kan komme med noen faglig substans som underbygger påstandene. 

Den politiske rådgiveren notere seg også at Simula–sjefen mener at Amnesty kun fronter sin egen aktivistagenda:

– Som sagt, vår kritikk dreier seg ikke om at Simula har gjort en dårlig jobb med den tekniske løsningen de laget, men at regjeringen ikke har tatt det overordnete ansvaret for å passe på at personvern og retten til privatliv blir godt nok ivaretatt. Hvis Lekve mener at dette er uttrykk for en «aktivistisk agenda» må han gjerne gjøre det, men det gjenspeiler ikke regjeringens egen uttrykkelige holdning om at all politikk må være basert på menneskerettighetene.

digi.no skrev først at Amnesty har 50 dataeksperter i Berlin. Det stemmer ikke. Det riktige er at menneskerettsgruppen har egne eksperter, men ikke i så stort omfang.

Les også

Kommentarer (8)

Kommentarer (8)
Til toppen