E-tjenesten

E-tjenesten varsler at russisk aktivitet forstyrrer radio– og radarutstyr i Finnmark


Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Bildet er tatt ved en annen anledning.
Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Bildet er tatt ved en annen anledning. (Ole Berg-Rusten)


Den siste uken har det blitt registrert forstyrrelser på radio- og radarutstyr i Finnmark. Forstyrrelsene ses i sammenheng med russisk testaktivitet.

Det opplyser E-tjenesten fredag.

Det russiske Forsvarsministeriet meldte på sin hjemmeside 18. desember at ulike enheter fra det russiske Luftforsvaret og Nordflåtens luftforsvarsstyrker i nærmeste fremtid skulle teste radioteknisk utstyr på den nye fregatten Admiral Kasatonov i Barentshavet.

Aktiviteten ses i sammenheng med den siste ukens rapporteringer og registreringer av forstyrrelser i Finnmark.

E-tjenesten vurderer det til at forstyrrelsene ikke er tilsiktet, men en bieffekt av de russiske testene.

Det er forventet at testaktiviteten fortsette på ulike plattformer i tiden fremover, og det kan derfor ikke utelukkes at ytterligere forstyrrelser vil forekomme.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen